Hírcsatornák
Daruszentmiklós Online
Daruszentmiklós település hivatalos honlapja

 • A fülemüle - színpadi játék három részben

  Arany János versét átírta és színpadra alkalmazta: Nyúl Mihály

  Az előadás időpontja: 2017. február 17. 17 óra

  Helyszín: Klebelsberg Kúria

  Szereplők:

  Péter: STADLER GÁBOR Pál: FERENCZI KÁROLY Pálné: MOLNÁR KLÁRA Bíró: DR. BODOLAI GYÖRGY Bíróné: HORVÁTHNÉ FLÉR HENRIETT Péter gyermeke: TÁBI SÁRA Pál gyermeke: KRISTÓF ÁGNES Bíró gyermeke: FARKAS LUCA Felnőtt: TÁBINÉ NYÚL GABRIELLA Teremszolga: MAGYARI FERENC Álmos úr: FARKAS IMRE Költőfi Kálmán: MAKOVICS DÁVID Első mesélő: ŐSI GYÖRGYNÉ Második mesélő: MRÁZ JÁNOSNÉ Első asszony: SZEKERES JÓZSEFNÉ Második asszony: NYÚLANDRÁSNÉ Harmadik asszony: PAPP ISTVÁNNÉ Negyedik asszony: KISS LÁSZLÓNÉ Ötödik asszony: KERLANG FERENCNÉ Hatodik asszony: KOVÁCS IMRÉNÉ

  Súgó: KATONA LÁSZLÓNÉ Rendező: GAJDÓ ANDRÁS • Leader-pályázatok

  A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) a Vidékfejlesztési Program céljaihoz illeszkedően, a helyi fejlesztési céloknak megfelelően dolgozta ki Helyi Fejlesztési Stratégiáját, melyet az Irányító Hatóság jóváhagyott. A Helyi Fejlesztési Stratégiában olyan fejlesztési célokat határoztak meg, amelyek pályázatok formájában megjelennek a térségben, a térség szereplői számára (mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak).

  A Mezőföldi Híd LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó települések: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza.

  Az alábbi négy témakörben kerülnek meghirdetésre a pályázatok legkésőbb 2017. október 31-ig, várhatóan a benyújtási időszak 2017. november 1-30. között lesz:

  1. A helyi vállalkozások piaci versenyképességének javítása. A helyi, térségi turisztikai potenciál hálózatos fejlesztése (építés, bővítés, felújítás, eszköz- és gépbeszerzés, minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése, marketing tevékenység).
  2. A települések élhetőségének és népességvonzó képességnek növelése (szabadtéri közösségi terek, zöldfelületek, rekreációs területek, játszóterek, felnőtt játszóterek fejlesztése, ivókút, utcabútorok kihelyezése).
  3. A helyi szolgáltatások elérhetőségének, színvonalának és működési hatékonyságának fejlesztése (kulturális és szabadidős szolgáltatásokat biztosító intézmények fejlesztése, eszközfejlesztése, szabadtéri és fedett területek és épületek hasznosítása, felújítása).
  4. A helyi közösségek összetartozásának, identitástudatának és szerepvállalásnak erősítése (rendezvények támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzéssel, táborok és egyéb közösségi programok szervezése, marketing tevékenység).

  A pályázatok előkészítésével, benyújtásával, a pályázati feltételekkel, támogatási összegekkel kapcsolatosan részletes információkat kaphatnak a Munkaszervezet munkatársaitól.

  Ügyfélszolgálati iroda címe: Dunaújváros, Magyar út 106/b 6.szint 608. iroda (Innopark – Inkubátorház)

  E-mail: info@mezofoldihid.hu

  Telefon / fax: 25/510-755

  Web: www.mezofoldihid.hu

  Tatár Szilvia

  munkaszervezet vezető

  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület  • Bölcsödei ellátás bevezetésének lehetősége

  TISZTELT ÉRINTETT LAKOSSÁG!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés döntése értelmében 2017. január 1. napjától egységes szabályozás lépett életbe a gyermekek napközbeni ellátására – bölcsőde -  vonatkozóan.

  A Kormány célja, hogy a 2018-ig a jelenleginél tizenhétezerrel több férőhely legyen a három évnél fiatalabb gyermekek számára a nappali ellátásukat biztosító intézményekben.

  A hatályos rendelkezés alapján csak a tízezernél több lakossal rendelkező városoknak kell bölcsődét üzemeltetniük, a jövőben mindenhol kell majd ilyen intézményt fenntartani, ahol legalább öt gyermek után igénylik. 

  A települési önkormányzatoknak 2018. december 31-éig kell eleget tennie kötelezettségének: ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, akkor a települési önkormányzat gondoskodik a gyermekek bölcsődei ellátásáról, ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

  Daruszentmiklóson a népességnyilvántartás adatai alapján a 3 év alatti lakosok száma eléri a 40 főt, ezért ezúton felhívást teszünk közzé arról, hogy az érintett szülő vagy más törvényes képviselő 2017. április 15-ig írásban jelezheti Daruszentmiklós Község Önkormányzatánál (2423. Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

  Daruszentmiklós, 2017. február 28.

  Daruszentmiklós Község Önkormányzata • Pályázat kiírása Daruszentmiklós vegyes háziorvosi körzet működtetési jogára

  Daruszentmiklós Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Daruszentmiklós vegyes háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában való ellátására területi ellátási kötelezettséggel.

  Hirdető felhasználó:Daruszentmiklós Község Önkormányzata

  Ellátandó lakosságszám: 1274 fő
  Ellátandó települések száma: Egy teljes település, Daruszentmiklós
  Pályázati feltételek:

  -       büntetlen előélet,

  -       cselekvőképesség,

  -       az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és a 4/2000 (V.25) EÜM . rendeletben előírt feltételek megléte,

  -       MOK tagság,

  -       B kategóriás jogosítvány,

  -       vállalkozási formában történő működtetés


  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  -       Részletes szakmai önéletrajz,

  -       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

  -       a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok,

  -       háziorvosi feladat ellátásra vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok,

  -       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet vállalkozóként kívánja ellátni,

  -       nyilatkozat a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel elvállalásáról,

  -       hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához,

  -       pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

  A pályázat közzétételének időpontja: 2017. 02.17.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 03.20.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2017.03.31.
  A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázat Daruszentmiklós Község Önkormányzata címére (2423. Daruszentmiklós, Fő utca 53/D. ) történő megküldésével, vagy személyesen a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltségén 1 példányban zárt borítékban.

  Kérjük a borítékon feltüntetni: „háziorvosi pályázat "
  Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
  A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.04.01
  Jogviszony jellege: vállalkozási
  Kategória: Háziorvosi
  Típusa: Vegyes
  Leírás / Megjegyzések:

  Munkakörbe tartozó feladatok: Daruszentmiklós településen területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi és iskola és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása.

  Az orvosi rendelő címe: 2423. Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 25.

  A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított.

  A rendelőhelyiség rezsidíja és a szakszemélyzet foglalkoztatási jogviszonya megállapodás tárgyát képezi.

  A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

  A nyertes pályázóval Daruszentmiklós Község Önkormányzata határozatlan idejű, de legalább 4 évre szóló feladat ellátási szerződést köt.
  További részletes információ kérhető Rauf Norbert polgármestertől a 25/505-403. vagy a 06/20-930-9635. telefonszámon.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  -       Országos Alapellátási Intézet; www.oali.hu

  -       Egészségügyi közlöny

  -       www.daruszentmiklos.hu

  -       Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  Daruszentmiklósi Kirendeltségének hirdetőtáblája • Általános iskolai beiratkozás


 • Köszönetnyilvánítás

  Tisztelt lakosok!

  Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a 2016-os évben a Kisszentmiklós-Daruhegy Gyermekeinek és Ifjúságának Jövőjéért Alapítványnak felajánlották az adójuk 1%-át, amelynek összege 1.075.316 Ft, amit az Alapítvány a céljainak elérésére fordíthat.

  Szeretnénk egyúttal megkérni a tisztelt adózókat, hogy a 2017. évi adóbevallásuknál is ajánlják fel adójuk 1%-át, amit elsősorban a településünkön élő gyermekek támogatására fordítunk.

  Adószámunk: 18491751-1-07

  Köszönettel: 

  Kisszentmiklós-Daruhegy Alapítvány nevében: Gráczerné Csapó Ibolya, kuratóriumi elnök • Óvodai beíratás 2017

  TISZTELT LAKOSSÁG!

  ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, HOGY A SZEDERINDA ÓVODÁBAN AZ ÓVODAI BEIRATÁST  A 2017/2018-as NEVELÉSI ÉVRE

        2017. április 24-én: 8,00-11,30 óráig(hétfő)

         Április 25-én:13,00-16,30 óráig (kedd) tartjuk.

            A beíratáshoz a következő okmányokat hozzák magukkal:

  • a gondviselő személyi igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímet igazoló kártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • egyéb kedvezményre jogosító hivatalos irat, határozat

                                                  

                                                     HAJDU ANNAMÁRIA                        P.H.

                                                            Óvodavezető

   Daruszentmiklós 2017. március 1. • Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

  A Daruszentmiklóson lakó 45-65 éves asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló meghívót kapnak a szűrővizsgálatra.

  A vizsgálat időpontja: 2017. február 15.

  Rendelési idő: 9-15:30

  Vizsgálat helye: Daruszentmiklós, Fő u. Barátság-ház előtt

   

  Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel rendelkezik!

  Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szűrőállomáshoz bizalommal. Telefonszám: 06-20/456-4256

   

  Fejér Megyei Kormányhivatal

  Népegészségügyi Osztály • 2017-es rendezvénynaptár

  Kedves lakosok és vendégek!

  Daruszentmiklós 2017-es rendezvénynaptára itt érhető el.

  Várjuk Önöket rendezvényeinken! • Egyenlő Bánásmód Hatóság februári ügyfélfogadása

  Plakát itt.

  Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
  8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
  2017.02.01. szerda 11:30-15:30

  2017.02.15. szerda 11:30-15:30

  (bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

  Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
  8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
  2017.02.08. szerda 11:30-15:30

  Rácalmás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

  2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. tel: +36 25/517 850

  2017.02.22. szerda 11:30-15:30