Hírcsatornák
Daruszentmiklós Online
Daruszentmiklós település hivatalos honlapja

 • Bölcsödei ellátás bevezetésének lehetősége

  TISZTELT ÉRINTETT LAKOSSÁG!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés döntése értelmében 2017. január 1. napjától egységes szabályozás lépett életbe a gyermekek napközbeni ellátására – bölcsőde -  vonatkozóan.

  A Kormány célja, hogy a 2018-ig a jelenleginél tizenhétezerrel több férőhely legyen a három évnél fiatalabb gyermekek számára a nappali ellátásukat biztosító intézményekben.

  A hatályos rendelkezés alapján csak a tízezernél több lakossal rendelkező városoknak kell bölcsődét üzemeltetniük, a jövőben mindenhol kell majd ilyen intézményt fenntartani, ahol legalább öt gyermek után igénylik. 

  A települési önkormányzatoknak 2018. december 31-éig kell eleget tennie kötelezettségének: ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, akkor a települési önkormányzat gondoskodik a gyermekek bölcsődei ellátásáról, ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

  Daruszentmiklóson a népességnyilvántartás adatai alapján a 3 év alatti lakosok száma eléri a 40 főt, ezért ezúton felhívást teszünk közzé arról, hogy az érintett szülő vagy más törvényes képviselő 2017. április 15-ig írásban jelezheti Daruszentmiklós Község Önkormányzatánál (2423. Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

  Daruszentmiklós, 2017. február 28.

  Daruszentmiklós Község Önkormányzata • Meghívó: Újraélesztés Világnapja 2017

  Október 16. az Újraélesztés Világnapja, amelyen az Országos Mentőszolgálat mentőállomásain lehetőség nyílik az alapszintű újraélesztés elsajátítására.

  Magyarországon évente több ezer ember veszíti életét otthonában, vagy közterületen hirtelen szívmegállás következtében, miközben az azonnal megkezdett újraélesztéssel többségük megmenthető lenne. Október 16. az Újraélesztés Világnapja, melyen az Országos Mentőszolgálat mentőállomásain lehetőség nyílik az alapszintű újraélesztés elsajátítására.

  Időpont: 2017. október 16. (hétfő)

  8 órától – 16 óráig

  Helyszín: Dunaújváros mentőállomás, Kossuth u. 2/C

  Egész napos programok:

  • Újraélesztési bemutató
  • Mentőgépkocsi bemutató
  • SZÍVCITY alkalmazás ismertetése

  Bejelentkezés emailben: reszegi.imre@mentok.hu • Áramszünet 2017. október 26-án

  TiszteltÜgyfelünk!

  Folyamatoskorszerűsítésthajtunkvégrehálózatunkon.Atervszerűbeavatkozásokbiztonságoselvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakosfeszültségmentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2017. október 26-án 8 órától várhatóan 16 óráig Daruszentmiklós: Fő utca, Darusor, Virághegy tanya, Daruszentmiklós és Előszállás közötti 0254/12 hrsz. Vízmű területén áramszünet lesz.

  A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon.hu

  A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a túloldalon található helyileg illetékes régió telefonszámán várjuk. • Óvodai beíratás 2017

  TISZTELT LAKOSSÁG!

  ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, HOGY A SZEDERINDA ÓVODÁBAN AZ ÓVODAI BEIRATÁST  A 2017/2018-as NEVELÉSI ÉVRE

        2017. április 24-én: 8,00-11,30 óráig(hétfő)

         Április 25-én:13,00-16,30 óráig (kedd) tartjuk.

            A beíratáshoz a következő okmányokat hozzák magukkal:

  • a gondviselő személyi igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímet igazoló kártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • egyéb kedvezményre jogosító hivatalos irat, határozat

                                                  

                                                     HAJDU ANNAMÁRIA                        P.H.

                                                            Óvodavezető

   Daruszentmiklós 2017. március 1. • Lakossági tájékoztató

  Tisztelt Lakosság!

  Daruszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete testülete a 48/2017. (III.09.) sz. határozatában döntött a hatályos településrendezési tervek felülvizsgálatáról.

  A felülvizsgálat

  -„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.),

  -a 2014. 12. 31-től hatályos „Országos Területrendezési Terv”-ről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT),

  -„Az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK),

  -Fejér megye közgyűlése 1/2009. (II.13.) K.R.SZ. rendelete „Fejér megye Területrendezési Tervéről (FMTrT),

  -„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak figyelembevételével és teljes egyeztetési eljárással történik.

  Tervezési terület: a település közigazgatási területe.

  A felülvizsgálat célja:

  -    a tervek jogszabályok és változások alapján történő aktualizálása,

  -    a településen a hatályos tervek jóváhagyása óta eltelt időszakban jelzett lakossági- és vállalkozói fejlesztési igények, önkormányzati döntések településrendezési eszközökben történő megjelenítése, kifejezésre juttatása. A változtatási szándékok összefoglalását a melléklet tartalmazza.

  Daruszentmiklós, 2017. szeptember 1.

                                                                                                Rauf Norbert

                                                                                                polgármester

   

  Daruszentmiklós Község Önkormányzata

  2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D

  Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.

  Telefon/Fax: (25)505-403

  e-mail: polgármester@daruszentmiklos.hu

  A fejlesztések ismertetése

  A terv, illetve program célja:

  Településszerkezetet érintő változások

  Lakóterület

  T-1       Falusias lakóterület                   Má → Lf

  Vegyes terület

  T-2       Településközpont terület            Má → Vt

  Gazdasági terület

  T-3       Ipar terület                                Má → Gip

  T-4       Egyéb terület                            Má → Ge (megvalósult fejlesztés)

  Különleges beépítésre szánt terület

  T-5       Közösségi terület                      Zkp →K-kö

  T-6       Spotterület                               Lf → K-sp

  T-7       Megújuló energiaforrás területe   Kh → K-me     

  T-8       Mezőgazdasági üzemi terület     Mk → K-mü     (megvalósult fejlesztés)

  T-9       Temető terület                          Ev → Kte

  Erdőterület

  T-10     Véderdő                                    Mk → Ev

  K-11     Gazdasági erdő                        Mk →Eg

  Mezőgazdasági terület

  K-12     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület         Mák → Mák-v  (megvalósult fejlesztés)

  K-13     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület         Mák → Mák-v  (megvalósult fejlesztés)

  K-14     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület         Mák →Mák-v

  Vízgazdálkodási terület

  T-15     Víztározó                                 Eg →V            (megvalósult fejlesztés)

  Szabályozási változások

  SZ-1     Kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása

  SZ-2     Falusias lakóövezet szabályozása

  SZ        Falusias lakóövezetben telekméret csökkentés

  SZ        Külterület építési hely változtatása

  SZ        Utcanév változások

   

  A település szerkezetét az alábbi változások érintik:

  T-1       Falusias lakóterület                 Má → Lf

  terület: hrsz. 0468/1, 0468/9

  Mezőfalva felé vezető 6228 sz. közút délnyugati oldalán mezőgazdasági terület zárványaként elhelyezkedő lakótelek szomszédos területeinek lakóterület felhasználásúvá történő módosításával összefüggő lakóterület és belterület alakul ki.

  A változás a meglévő lakótelek mélységében történik, a fennmaradó földrészlet mezőgazdasági felhasználású marad

  T-2       Településközpont terület         Má → Vt

  terület: hrsz. 0323/30

  A tervezett program – templom elhelyezése – bővülése szükségessé teszi a szomszédos mezőgazdasági terület egy részének belterületbe vonását.

  T-3       Ipar terület                              Má → Gip

  Terület: hrsz. 0482/1, 0485/2-3, 0489/5, 0489/6-8

  6-os út felé vezető 6228 sz. közút délnyugati oldalán gazdasági területek között zárványként elhelyezkedő mezőgazdasági terület átsorolásával egységes jó közlekedési kapcsolattal rendelkező gazdasági területfelhasználás jöhet létre. A terület elhelyezkedése lehetőséget biztosít más beépítésre szánt területen nem elhelyezhető gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére.

  T-4       Egyéb terület                           Má → Ge

  Antenna elhelyezésére kijelölt terület

  (megvalósult fejlesztés)

  T-5       Különleges közösségi terület              Zkp →K-kö

  Terület: hrsz. 431-435

  Közpark területének többfunkciós célú használata közösségi tevékenységek számára (piac, vásár, szabadidős tevékenység, szabadtéri színpad, burkolt köztér )

  T-6       Különleges sportterület                                  Lf → K-sp

  Terület: : hrsz. 458

  Iskola melletti sportterület bővül az iskola számára kijelölt területen

  T-7       Különleges megújuló energiaforrás területe   Kh → K-me

  Terület: hrsz. 0480/1h

  Rekultivált hulladéklerakó helyén napelem-park létesítésre kijelölt terület

  T-8       Különleges mezőgazdasági üzemi terület      Mk → K-mü

  Terület: hrsz. 2668-69

  Működő mangalicatelepet legalizál a terv az új területfelhasználással

  (megvalósult fejlesztés)

  T-9       Temető terület                         Ev → Kte

  Terület: hrsz. 0457/9

  Temető területe bővül a szomszédos véderdő területén

  T-10     Véderdő                                  Mk → Ev

  Terület: hrsz. 0482/1

  Lakóterület védelme céljából kijelölt terület, mely az ipari terület környezetterhelését csökkenti.

  K-11     Gazdasági erdő                                   Mk →Eg

  Terület pontos kijelölése a terv készítésekor, BIA számítások, lakossági és erdőgazdálkodási egyeztetések alapján történik a kertgazdálkodás területén.

  K-12     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület    Mák → Mák-v

  Terület: hrsz. 0477/10

  Általános és korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen a határoló árok mellett a 62123 sz. Baracs felé vezető út és a Durda gyűjtőút között kialakított horgásztó területe.

  (megvalósult fejlesztés)

  K-13     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület    Mák → Mák-v 

  Terület: hrsz: 0485/2

  Dunaföldvári közigazgatási határ közelében, a hrsz. 0484 közút és árok térségében és korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen létesülő horgásztó területe

  (megvalósult fejlesztés)

  K-14     Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület    Mák →Mák-v

  Terület: hrsz.0353/3

  Dunaföldvári közigazgatási határ és M6 között korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen létesülő halastó területe

  T-15     Víztározó                                Eg →V

  Autópálya csomópont mellett víztározó terület

  (megvalósult fejlesztés)

   

  Szabályozási változások

  SZ-1     Kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása

  Terület: hrsz. 424/2-3, 424/5

  Mezőfalva felé vezető 6228 sz. közút északkeleti oldalán kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása

  SZ-2     Falusias lakóövezet szabályozása

  Terület: 38/1

  Falusias lakóövezetben gyermeklétesítményeket kiszolgáló parkoló elhelyezése

  SZ        Falusias lakóövezetben telekméret csökkentés          

  A falusias lekóterületfelhasználás övezeteinek felülvizsgálata lakosság életmódjának változása miatt, a fel nem használt tekerészek további hasznosíthatósága céljából. A kialakítható legkisebb telek 1500m2.

  SZ        Külterület építési hely változtatása

  Az építési hely kijelölésének felülvizsgálata a célszerűbb beépíthetősé érdekében, előkert mélységének csökkentése

  SZ        Utcanév változások • Leader-pályázatok

  A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) a Vidékfejlesztési Program céljaihoz illeszkedően, a helyi fejlesztési céloknak megfelelően dolgozta ki Helyi Fejlesztési Stratégiáját, melyet az Irányító Hatóság jóváhagyott. A Helyi Fejlesztési Stratégiában olyan fejlesztési célokat határoztak meg, amelyek pályázatok formájában megjelennek a térségben, a térség szereplői számára (mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak).

  A Mezőföldi Híd LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó települések: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza.

  Az alábbi négy témakörben kerülnek meghirdetésre a pályázatok legkésőbb 2017. október 31-ig, várhatóan a benyújtási időszak 2017. november 1-30. között lesz:

  1. A helyi vállalkozások piaci versenyképességének javítása. A helyi, térségi turisztikai potenciál hálózatos fejlesztése (építés, bővítés, felújítás, eszköz- és gépbeszerzés, minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése, marketing tevékenység).
  2. A települések élhetőségének és népességvonzó képességnek növelése (szabadtéri közösségi terek, zöldfelületek, rekreációs területek, játszóterek, felnőtt játszóterek fejlesztése, ivókút, utcabútorok kihelyezése).
  3. A helyi szolgáltatások elérhetőségének, színvonalának és működési hatékonyságának fejlesztése (kulturális és szabadidős szolgáltatásokat biztosító intézmények fejlesztése, eszközfejlesztése, szabadtéri és fedett területek és épületek hasznosítása, felújítása).
  4. A helyi közösségek összetartozásának, identitástudatának és szerepvállalásnak erősítése (rendezvények támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzéssel, táborok és egyéb közösségi programok szervezése, marketing tevékenység).

  A pályázatok előkészítésével, benyújtásával, a pályázati feltételekkel, támogatási összegekkel kapcsolatosan részletes információkat kaphatnak a Munkaszervezet munkatársaitól.

  Ügyfélszolgálati iroda címe: Dunaújváros, Magyar út 106/b 6.szint 608. iroda (Innopark – Inkubátorház)

  E-mail: info@mezofoldihid.hu

  Telefon / fax: 25/510-755

  Web: www.mezofoldihid.hu

  Tatár Szilvia

  munkaszervezet vezető

  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület  • Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtésről


 • Általános iskolai beiratkozás


 • Tájékoztató a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz csatlakozások díjmentességéről


 • 2017-es rendezvénynaptár

  Kedves lakosok és vendégek!

  Daruszentmiklós 2017-es rendezvénynaptára itt érhető el.

  Várjuk Önöket rendezvényeinken!