Hírcsatornák
Daruszentmiklós Online
Daruszentmiklós település hivatalos honlapja

 • Óvodai beíratás 2017

  TISZTELT LAKOSSÁG!

  ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, HOGY A SZEDERINDA ÓVODÁBAN AZ ÓVODAI BEIRATÁST  A 2017/2018-as NEVELÉSI ÉVRE

        2017. április 24-én: 8,00-11,30 óráig(hétfő)

         Április 25-én:13,00-16,30 óráig (kedd) tartjuk.

            A beíratáshoz a következő okmányokat hozzák magukkal:

  • a gondviselő személyi igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímet igazoló kártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • egyéb kedvezményre jogosító hivatalos irat, határozat

                                                  

                                                     HAJDU ANNAMÁRIA                        P.H.

                                                            Óvodavezető

   Daruszentmiklós 2017. március 1. • Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtésről


 • Tájékoztató a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz csatlakozások díjmentességéről


 • Köszönetnyilvánítás

  Tisztelt lakosok!

  Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a 2016-os évben a Kisszentmiklós-Daruhegy Gyermekeinek és Ifjúságának Jövőjéért Alapítványnak felajánlották az adójuk 1%-át, amelynek összege 1.075.316 Ft, amit az Alapítvány a céljainak elérésére fordíthat.

  Szeretnénk egyúttal megkérni a tisztelt adózókat, hogy a 2017. évi adóbevallásuknál is ajánlják fel adójuk 1%-át, amit elsősorban a településünkön élő gyermekek támogatására fordítunk.

  Adószámunk: 18491751-1-07

  Köszönettel: 

  Kisszentmiklós-Daruhegy Alapítvány nevében: Gráczerné Csapó Ibolya, kuratóriumi elnök • Tudnivalók az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatról

  Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos

  Jogállása:

  Az MH ÖTT az Önkéntes Tartalékos Rendszer új eleme, melynek jogai és kötelezettségei speciálisan korlátozottak:

  • felkészítése, alkalmazása területi elv alapján;
  • behívása esetén (kiképzés, képzés, béke vagy különleges jogrendi feladat) a Honvédség katona állományú tagja;
  • a rendelkezésre állás időszakában az alegység (járás) által szervezett önkéntes alapú tevékenységeken, rendezvényeken (a Hvt. 63.§ (7) bekezdése alapján, szerződésében rögzített feltételekkel) egyenruha viselésre jogosult.
  • honvédelmi feladatok támogatása, részbeni ellátása;
  • összekötő szerep betöltése;
  • hozzájárulás az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működtetéséhez;
  • reális védelmi szükségletek biztosítása és támogatása.
   • A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona – teljesített szolgálati évenként utólag – rendelkezésre állási díjra jogosult;
   • Teljesítmény juttatás;
   • Kedvezmények biztosítása;
   • Ösztöndíjrendszer;
   • Kreditpont;
   • Diákhitel-támogatás.
   • Illetmény;
   • Utazási költségtérítés.
   • Törvényi kötelezettség;
   • Kedvezmények biztosítása.
   • Részvétel:
    • a katasztrófák következményei felszámolásában;
    • a tömeges bevándorlás elleni védekezésben;
    • őrzésvédelmi feladatokban;
    • a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai feladataiban;
    • a Honvédelmi nevelés programjaiban;
    • Közlekedési infrastruktúra előkészítésének támogatása;
    • Toborzási feladatok támogatása;
    • Az alapfelkészítés, a tartalékos gyakorlás végrehajtása;
    • Protokolláris feladatok ellátása.
    • Részvétel:
     • az alapvető fontosságú rendszerelemek őrzésvédelmében;
     • területzárási, ellenőrzési feladatokban;
     • a Befogadó Nemzeti Támogatás feladataiban;
     • futár, riasztási, kiértesítési feladatokban;
     • védelem műszaki előkészítésében;
     • hátországvédelmi feladatok végrehajtásában;
     • felderítési feladatokban;
     • Szállítási, Evakuálási, feladatok végrehajtásának támogatása;
     • Mozgásszabadság fenntartásának segítése.
     • a behívás idejére:
      • az illetményként a rendszeresített beosztásnak megfelelő alapilletmény
      • elhelyezés (szállás) biztosítása
      • térítésmentes ruházati ellátás
      • élelmezési ellátás
      • egyes szociális támogatások
      • leszolgált évenként (365 nap után) utólag fizetendő rendelkezésre állási díj összege a mindenkori minimálbér 100%-a (jelenleg 127.500,- Ft)
      • jogosultak legalább két évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén egyszeri szerződéskötési díjra, melynek mértéke a mindenkori honvédelmi illetményalap 75%-a (jelenleg 31.215,- Ft, amely a három hónapos próbaidő után a negyedik hónap 05. –éig kerül kifizetésre).

  Rendeltetése:

  Egyén:

  Járandóságok:

  Munkaadók:

                A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) katonák

  aa)     részére leszolgált évenként utólag fizetendő rendelkezésre állási díj összege a minimálbér[1] 100%-ára (127.500 Ft-ra) emelkedett;

  ab)     is jogosulttá váltak legalább 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén egyszeri szerződéskötési díjra[2], melynek mértéke esetükben a honvédelmi illetményalap 75%-a (31.215 Ft);

  a)  5. §-a értelmében a szerződéskötési díjat – az eddigi gyakorlattól eltérően – a szerződés aláírását követő 4. hónap 5. napjáig kell folyósítani (ezt a szabályt már a 2017. április 1. és a Mód. hatálybalépése közötti időszakban létesült ÖTT jogviszony esetében is alkalmazni kell);

  Az MH ÖTT feladatrendszere béke időszakban:

  Készenlét:

  Előzetes rendszabályok bevezetését követően 24-48 óra.

  Az MH ÖTT feladatrendszere különleges jogrend időszakában:

  Kiképzés:

  1 évben várhatóan 120 óra időtartamban, amely maximum 20 napban kerül végrehajtásra (20 X 6 órás foglalkozások). A lövészeti, harcászati, tereptan és őrszolgálat gyakorlati foglalkozásai nappal – éjszaka kerülnek végrehajtásra, ezeken a napokon 12 órás kiképzés is betervezésre kerülhet, ez csökkenti a 20 nap időtartamát). A kiképző napok a kiképzendő állománnyal történt egyezség alapján, hétvégeken, egy – egy hetes, vagy az iskolásokra gondolva nyári időszakban 20 napban összevonva kerülhetnek megtartásra. A kiképzés általában a lakhely szerinti legközelebbi kiképző helyen kerül végrehajtásra ez alól kivétel a gépkarabély lőgyakorlat, amely honvédségi lőtér használatát teszi szükségessé.

  A kiképzés időtartamára az ÖTT állományt élelmezési ellátás, elhelyezés, illetmény, utazási költségtérítés illeti meg.

   

  Felkészítésük a helyi közösség védelmi képességét növeli!

   

  Alkalmassági vizsgálat:

  A rendszerbe belépés előtt a jelentkezőknek orvosi vizsgálaton kell megjelenni, melyet a Háziorvos végez el. A fegyverviselési engedély megadásához szükséges egészségügyi és mentális állapotot méri fel. A költségeket a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ fizeti.

  Jelentkezés: 18- 63 éves magyar állampolgársággal rendelkező férfiak és nők jelentkezhetnek.

  Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkezés a regisztrációs lap kitöltésével kezdődik. Regisztrációs lap elérhető az „Irány a sereg!” honlapon, a toborzó irodákban, illetve a kormányablakokban. Amennyiben szükséges, a toborzó iroda munkatársai segítenek a kitöltésben. Átadják a szerződéskötéshez szükséges okmányok listáját.

  Regisztrációs lap csatolva!

  Törvényi követelmények

  18. életév, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, magyarországi lakhely, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, legalább általános iskolai végzettség.

  A jelentkező „…a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. NM rendelet szerinti, a II. alkalmassági csoportra vonatkozó vizsgálaton vesz részt…”, mely a regisztráció után azonnal megkezdhető, a vizsgált személy háziorvosa végzi (amennyiben megfelelő képesítéssel rendelkezik, ellenkező esetben foglalkozás-egészségügyi képesítéssel rendelkező orvos), illetve a háziorvos beutalója alapján a kijelölt pszichológus. (költsége: 40 év alatti jelentkező esetén: 2 * 7200,- Ft)

  A vizsgálat költségeit a MH Egészségügyi Központ téríti meg a vizsgálatot végző orvos részére, ennek érdekében a számlát az alábbi névre és címre szükséges kiállíttatni:

   

  MH Egészségügyi Központ

  1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.

  adószám: 15714163-2-51

  Az orvosi véleményt a jelentkező eljuttatja a toborzó irodára.

  A háziorvos által kiállított alkalmassági vélemény alapján az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szolgálatra való alkalmasság megállapítását az MH központi egészségügyi szervezetének bizottságai végzik. A toborzó iroda értesíti a jelentkezőt az alkalmasság-vizsgálat eredményéről.

  Járandósággal kapcsolatos tudnivalók

  Tervezett ösztönző elemek:

  • Antenna Hungária Zrt. által biztosított MinDig Tv Extra kódolt előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatás kedvezményes áron történő igénybevétele
  • Távközlési cégek (T-Mobile, Vodafone) mobil telefon díjcsomag kedvezményes áron
  • A felsőoktatásban tanuló és önkéntes tartalékos szolgálatot vállalók részére kreditrendszer bevezetése.
  • Kedvezményes vásárlási lehetőség, kedvezménykártya, flottakedvezmények szerződött partnerekkel.
  • saját kérelemre: egészségi, tanulmányi, családi okból vagy fontos személyi érdekből,
  • munkáltatói kérelem alapján (amennyiben van megállapodás).

  Igénybevétel, tényleges szolgálat

  Behívásuk történhet kiképzésre, felkészítésre, tényleges szolgálatra (természeti, ipari katasztrófák idején), személyes vállalás alapján külföldi szolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrend bevezetése esetén.

  Fő szabály, hogy a lakóhely szerinti járásban történik az igénybevétel.

  Feladataik: protokolláris feladatok (jelenlétük emelheti járási, települési rendezvényeken az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát, rendezvénybiztosítási feladatok, veszély- vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel (pl.: árvíz).

  Szolgálathalasztás, illetve átütemezés adható


  [1] A rendelkezésre állási díj összegét az annak alapját képező, leszolgált év utolsó napján érvényes minimálbér összege figyelembevételével kell megállapítani. • Általános iskolai beiratkozás


 • Leader-pályázatok

  A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) a Vidékfejlesztési Program céljaihoz illeszkedően, a helyi fejlesztési céloknak megfelelően dolgozta ki Helyi Fejlesztési Stratégiáját, melyet az Irányító Hatóság jóváhagyott. A Helyi Fejlesztési Stratégiában olyan fejlesztési célokat határoztak meg, amelyek pályázatok formájában megjelennek a térségben, a térség szereplői számára (mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak).

  A Mezőföldi Híd LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó települések: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza.

  Az alábbi négy témakörben kerülnek meghirdetésre a pályázatok legkésőbb 2017. október 31-ig, várhatóan a benyújtási időszak 2017. november 1-30. között lesz:

  1. A helyi vállalkozások piaci versenyképességének javítása. A helyi, térségi turisztikai potenciál hálózatos fejlesztése (építés, bővítés, felújítás, eszköz- és gépbeszerzés, minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése, marketing tevékenység).
  2. A települések élhetőségének és népességvonzó képességnek növelése (szabadtéri közösségi terek, zöldfelületek, rekreációs területek, játszóterek, felnőtt játszóterek fejlesztése, ivókút, utcabútorok kihelyezése).
  3. A helyi szolgáltatások elérhetőségének, színvonalának és működési hatékonyságának fejlesztése (kulturális és szabadidős szolgáltatásokat biztosító intézmények fejlesztése, eszközfejlesztése, szabadtéri és fedett területek és épületek hasznosítása, felújítása).
  4. A helyi közösségek összetartozásának, identitástudatának és szerepvállalásnak erősítése (rendezvények támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzéssel, táborok és egyéb közösségi programok szervezése, marketing tevékenység).

  A pályázatok előkészítésével, benyújtásával, a pályázati feltételekkel, támogatási összegekkel kapcsolatosan részletes információkat kaphatnak a Munkaszervezet munkatársaitól.

  Ügyfélszolgálati iroda címe: Dunaújváros, Magyar út 106/b 6.szint 608. iroda (Innopark – Inkubátorház)

  E-mail: info@mezofoldihid.hu

  Telefon / fax: 25/510-755

  Web: www.mezofoldihid.hu

  Tatár Szilvia

  munkaszervezet vezető

  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület  • 2017-es rendezvénynaptár

  Kedves lakosok és vendégek!

  Daruszentmiklós 2017-es rendezvénynaptára itt érhető el.

  Várjuk Önöket rendezvényeinken! • Bölcsödei ellátás bevezetésének lehetősége

  TISZTELT ÉRINTETT LAKOSSÁG!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés döntése értelmében 2017. január 1. napjától egységes szabályozás lépett életbe a gyermekek napközbeni ellátására – bölcsőde -  vonatkozóan.

  A Kormány célja, hogy a 2018-ig a jelenleginél tizenhétezerrel több férőhely legyen a három évnél fiatalabb gyermekek számára a nappali ellátásukat biztosító intézményekben.

  A hatályos rendelkezés alapján csak a tízezernél több lakossal rendelkező városoknak kell bölcsődét üzemeltetniük, a jövőben mindenhol kell majd ilyen intézményt fenntartani, ahol legalább öt gyermek után igénylik. 

  A települési önkormányzatoknak 2018. december 31-éig kell eleget tennie kötelezettségének: ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, akkor a települési önkormányzat gondoskodik a gyermekek bölcsődei ellátásáról, ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

  Daruszentmiklóson a népességnyilvántartás adatai alapján a 3 év alatti lakosok száma eléri a 40 főt, ezért ezúton felhívást teszünk közzé arról, hogy az érintett szülő vagy más törvényes képviselő 2017. április 15-ig írásban jelezheti Daruszentmiklós Község Önkormányzatánál (2423. Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

  Daruszentmiklós, 2017. február 28.

  Daruszentmiklós Község Önkormányzata • A fülemüle - színpadi játék három részben

  Arany János versét átírta és színpadra alkalmazta: Nyúl Mihály

  Az előadás időpontja: 2017. február 17. 17 óra

  Helyszín: Klebelsberg Kúria

  Szereplők:

  Péter: STADLER GÁBOR Pál: FERENCZI KÁROLY Pálné: MOLNÁR KLÁRA Bíró: DR. BODOLAI GYÖRGY Bíróné: HORVÁTHNÉ FLÉR HENRIETT Péter gyermeke: TÁBI SÁRA Pál gyermeke: KRISTÓF ÁGNES Bíró gyermeke: FARKAS LUCA Felnőtt: TÁBINÉ NYÚL GABRIELLA Teremszolga: MAGYARI FERENC Álmos úr: FARKAS IMRE Költőfi Kálmán: MAKOVICS DÁVID Első mesélő: ŐSI GYÖRGYNÉ Második mesélő: MRÁZ JÁNOSNÉ Első asszony: SZEKERES JÓZSEFNÉ Második asszony: NYÚLANDRÁSNÉ Harmadik asszony: PAPP ISTVÁNNÉ Negyedik asszony: KISS LÁSZLÓNÉ Ötödik asszony: KERLANG FERENCNÉ Hatodik asszony: KOVÁCS IMRÉNÉ

  Súgó: KATONA LÁSZLÓNÉ Rendező: GAJDÓ ANDRÁS