Gyarapszik Dunaújváros gyalogúthálózata PDF Nyomtatás E-mail

Fokozatosan kiépül Dunaújváros második városközpontja (pontosabban alközpontja) a Pentele és Újpentele városrészek határán, az Aranyvölgyi út, Baracsi út és Magyar út csomópontjánál. A folyamat az Alsófoki patak egy részének lefedésével, az Aranyvölgyi út nyugati (a pataktól a 6-os útig terjedő) szakaszának a kiépítésével kezdődött. A folytatás: megépült az evangélikus templom, a Plusz (ma Spár) diszkont, a Shell töltőállomás, a McDonald's gyorsétterem, a rendőrkapitányság új épülete, kicsit távolabb a Tesco és OBI áruházak, majd a Penny Market diszkont.

Légvonalban igen közel van ehhez az alközponthoz a Technikum városrész. Gyalogos megközelíthetősége viszont felettébb körülményes biztonságos út és lépcső hiányában. Ellenpélda a Római városrész, amelynek lakói évtizedek óta könnyűszerrel lejuthattak Óvárosba, illetve a fokozatosan kiépülő Pentele városrészi alközpontba.

Jogos óhaja a technikumiaknak, hogy onnan is vezessen kiépített út és lépcső a Pentele városrészi alközpontba. Tavasztól őszig megteszi a kitaposott ösvény és a talajba mélyített lépcsőzés, de sárban, fagyban a lejtőn egyértelmű a balesetveszély. Okkal szorgalmazzák évek óta a városrész közgyűlési képviselői a biztonságos gyalogút és lépcső kiépítését.

2009. elején a közgyűlésben helyet foglaló pártok, illetve a LÉSZ képviselői egyként megszavazták a többszöri egyeztetésen túljutott költségvetés-tervezetet, amely ötvenmillió forintot szán a Technikumból a Pentele városrészbe vezető lépcső kiépítésére.

- Tavaly felmértük, hogy mit tartanak a városrésziek a legfontosabb megoldandó feladatnak. A válaszok között toronymagasan vezetett a lépcső kiépítésének szorgalmazása - válaszolta újságírói kérdésre Kismoni László közgyűlési képviselő egy rendezvényismertető sajtótájékoztatón (2009. augusztus 31.) és "témagazda" képviselőtársát, Kecskés Rózsát kérte a jelenlegi helyzet vázolására.
- Sokan kérdezik tőlem, hol tart a lépcső ügye. Úgy tudom, folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Ha az befejeződik, kezdődhet a kivitelezés...

A képviselők tájékoztatásából kiderül, hogy a költség azért ilyen magas összeg, mert szerepel benne a gyalogút és lépcső közvilágításának kiépítése is.

Dunaújváros mindegyik városrészében, sőt a városrészek, várostestek közötti gyalogút kapcsolatok jó része kiépült. Ilyen fontos gyalogút többek között a Béke városrészből a Baracsi útra vezető lépcső, a Technikum és a Kertváros közötti gyalogút, az alsó Duna-partra vezető lépcsők, a Római városrészi Pentele lépcső, a Szórád Márton út és Derkovits utca közötti lépcső, a nemrég elkészült Magyar út melletti gyalogjárda. Napjainkban épült ki a vasútállomástól a Park Center II.-höz vezető gyalogút. A talán legfontosabb, mindmáig hiányzó két gyalogos folyosó egyike a Technikumból a Penztele városrészbe vezető gyalogút és lépcső, a másik a Béke városrészből a vasúti vágányok felett a vasútállomáshoz vezető gyalogút. Utóbbinak a megépítése - sajnos - egyhamar nem várható.

Cs. Gy.