Szellemi hídverés - segítendő a vállalkozásokat PDF Nyomtatás E-mail

Megtartotta hagyományos kihelyezett értekezletét - ezúttal Rácalmáson - az ACÉL-HÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Program munkaszervezete 2009. szeptember 8-án. Részt vett a rácalmási értekezleten többek között dr. Kálmán András, az ACÉL-HÍD programtanács elnöke is. Rohonczi Sándornak, az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit kft. ügyvezetőjének bevezető vitaindítóját követően Gajzágó Gergő tájékoztatta a megjelenteket a Baross Gábor innovációs pályázati projekttel kapcsolatos munka állásáról.

A meghirdetett Baross Gábor pályázat, mint ismeretes, innovációs projektfejlesztési folyamatot támogató rendszer, amelynek keretében 8,9 millió forintot használhat fel (10% önrésszel együtt) az M8-Dunahíd Kft. - a meghirdetett feltételek teljesítése esetén - ez év végéig.. Az egyik legfontosabb követelmény, hogy magas hozzáadott értéket teljesítő projektek valósulhassanak meg. A cél olyan információs rendszer létrehozása és működtetése, amely elősegíti Dunaújvárosban és vonzáskörzetében az innovatív projektötletek gyűjtését, fejlesztését, a megvalósításban részes partnerek szervezését, a projektek finanszírozását, a jó gyakorlatok, tapasztalatok terjesztését. Mindezzel elő kívánja segíteni a magas hozzáadott értékű beruházások térségbe vonzását.

Idén áprilisban a projektindító ülést követően megtörtént a munkaterv jóváhagyása, majd a nyár elejéig a rendszermodell kialakítása és véglegesítése. Jelenleg az egyes munkamodulok tanulmányai készülnek és folyik az adatbázisok létrehozása, valamint a térségi projektgyűjtő modul kialakítása. Mindez a Dunaújvárosi Főiskola és annak információ-menedzsment központja, a helyi Kereskedelmi és Iparkamara, a "HÍD" Egyesület és más közreműködők bevonásával történik.

A további feladatok közül kiemelésre érdemes a főiskolával közös kutatói modul kimunkálása, a pályázatírási modul elkészítése, továbbá az együttműködés kialakítása a kapcsolódó térségi projektekkel.

Szollár Zsuzsa a Kistérségi Innovációs Tanács legutóbbi ülésén történteket összegezve vázolta, hogy a Regionális Innovációs Ügynökségtől kapott megbízás alapján készít el az M8 Dunahíd nonprofit kft. egy, a térség vállalkozóinak szóló információs kiadványt. Amelynek célja a térség vállalkozóinak tájékoztatása arról, hogy honnan és milyen segítséget kaphatnak, ha innováció által működésüket, gyártmányaikat, szolgáltatásaikat versenyképesebbé, korszerűbbé szeretnék tenni. Hasznos és lényegre törő információkkal fogja segíteni ez a - várhatóan idén októberben - megjelenő kiadvány a térség vállalkozóit.

Említést tett Szollár Zsuzsa az idén júniusban meghirdetett Kistérségi Innovációs Díj-ról, amely kapcsolódik a régió ugyanilyen elnevezésű díjához. A meghirdetett díjra várja az innovációs tanács mind a kis- és középvállalkozások, mind az innovatív fiatalok pályázatait. Bővebb információ honlapunkon az Innovációs Díj 2009. 06. 15 című írásunkban olvasható.

Rohonczi Sándor azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy felkérték e feladatra az innovációs díjra benyújtandó pályázatokat elbíráló zsűri tagjait, akik a felkérést el is fogadták.

Kárpáti Gábor a Dunaújvárosi Főiskola innováció-menedzsment központjának tevékenységét vázolva szólt a főiskola innovációt (is) szolgáló fejlesztéseiről, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a főiskolai Tudomány hete konferencián az idén (az Európai Unióban meghirdetett kreatívitás és innováció évével összhangban) ugyancsak az innovációval kapcsolatos előadások lesznek túlsúlyban.

A továbbiakban dr. Kálmán András, valamint az értekezlet többi résztvevője számba vettek minden olyan új fejleményt, történést, amelyek közép- és hosszabb távon hatással lehetnek a térség innovációs potenciáljára.

Rohonczi Sándor az elhangzottakat összegezve és kiegészítve arra a következtetésre jutott, hogy sokkal nehezebb és bonyolultabb feladatnak látszik a kisvállalkozói kör bekapcsolása abba a szellemi áramlatba, ami a Dunaújvárosi Főiskolán már ma is rendelkezésre áll. Az ígéretes főiskolai fejlesztések lényegesen növelik még a szellemi potenciált, amelyből bátrabban meríthetnének a térség cégei, vállalkozásai.

Az látszik célszerűnek - mondta -, ha személyre szólóan is megkeressük az egyes cégeket, vállalkozásokat, segítünk nekik például eljutni abba a laboratóriumba, ahol segítséget kaphatnak aktuális problémájukra. Segítünk összehozni őket olyan szakemberekkel, akikkel közös nevezőre juthatnak, akik ajánlhatnak olyan vizsgálatot, amire szükségük lehet. A főiskolának önmagának nincs erre elegendő kapacitása, az M8 Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. viszont el tudja ezt végezni. Megjegyezte végül, hogy sokkal nagyobb és nehezebb feladatnak látszik ez, mint amilyen volt annak idején a Duna-hídért folytatott lobbi tevékenység. Ám vállalni kell a térség fellendítése érdekében.

csgy