A "HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület PDF Nyomtatás E-mail

"A „HÍD” Egyesület fő célja lehetőségeihez mérten elősegíteni a Dunaújvárosban és vonzáskörzetében élő, dolgozó, tevékenykedő emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakításával, a Dunaújváros térségében tervezett közúti híd megvalósulásának és a környezetvédelem elősegítésével, a térség euroatlanti integrációs feltételeinek megteremtésével, támogatni az ehhez szükséges bármely személyi vagy tárgyi feltételt, illetve közreműködni azok megteremtésében, létrehozásában. Célja az egyesületnek a fő cél eléréséért tenni akaró azon természetes személyek tömörítése, akik méltóak az egyesületi tagságra, s alkalmasak az egyesületben folyó tevékenység segítésére."

(„HÍD” Egyesület alapszabály)

 

Az Egyesület alapötlete a Dunaferr vállalatcsoport menedzsmentjében fogant meg. Az alapvető gondolat annak felismerése volt, hogy Dunaújváros fejlődésének egyik kulcsmomentuma a híd megépítése, és ezt csak társadalmi összefogással lehet minél hamarabb elérni. Hosszú előkészület után megszületett a végső döntés arra vonatkozóan, hogy létre kell hozni egy széles társadalmi bázison nyugvó egyesületet, amely tömöríti a térség gazdasági életének „elitjét”, a vezetésben reprezentálva valamennyi jelentősebb érdekcsoportot. A legelhivatottabbak a tettek mezejére léptek. A „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület 1995. december 13-án tartotta meg alakuló közgyűlését, ahol 65-en voltak jelen.
Az Egyesületet a Fejér Megyei Bíróság 1996. március 18-án jegyezte be, a tagok már ekkor is 86-an voltak.
Az Egyesület – ismertségének és munkájának elismerése következtében – állandóan bővülő tagsággal bír. Jelenleg több mint 200 társadalmilag és szakmailag elismert ember mondhatja magát tagnak. Az Egyesület szerteágazó társadalomszervező erőként jelenik meg a helyi vállalkozások – köztük élen a Dunaferrel – anyagi támogatásának köszönhetően is.