Fórum Nagyvenyimen igen sok résztvevővel PDF Nyomtatás E-mail

 

Rész-üzembehelyezés lesz már 2014. tavaszán, soron kívüli segítséget ígértek, ha nyeles a telek, az új szolgáltató többet ígér, mint amit teljesített a régi. Mindez téma volt Nagyvenyim igen sok résztvevővel megtartott (az M8Dunahíd Nonprofit Kft. által szervezett) lakossági fórumán, ahol a folyamatban levő csatorna-beruházás volt a téma.

 

Négy község legnagyobb közcélú beruházása a tavaly elkezdett és idén befejeződő csatornaberuházás II. üteme, amely az érintett települések lakosságának kétharmadát érinti. Idén elsőként Nagyvenyimen szervezett az önkormányzat, a projektnyertes beruházók, az új szolgáltató és a PR tevékenységet ellátó M8Dunahíd Nonprofit Kft. lakossági fórumot. Amelyen talán a legfontosabb információ az, hogy a beruházás készültségi foka 75-77%-os (eddig 9,8 kilométer csatorna készült el Nagyvenyimen), ezért márciusban jó három hónappal a befejezési határidő előtt sor kerülhet a rész-műszaki átadásra és rákötésekre, ami a most kiépülő hálózat körülbelül négyötödére vonatkozik. Az érintett lakosok negyedévvel előbb búcsút mondhatnak a körülményesebb és drágább szennyvíz-szippantásnak.

 

A jó hírt Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony osztotta meg a fórum kétszáznál is több résztvevőjével, egyúttal megköszönte a meglehetősen sok érdeklődő részvételét a fórumon és a lakosság türelmét, amit remélhetően tanúsítani fognak a tavaszi úthelyreállítások idején is.

 

Beke László, a munkálatokat koordináló és ellenőrző FIDIC mérnök vázolta a rész-műszaki átadás és rákötések legfontosabb tudnivalóit. A kiépült csatornára csak az önkormányzat és a szolgáltató (Mezőföldvíz Kft.) írásbeli engedélyének birtokában lehet rákötni a telken belül kiépített vezetéket, de csak azután, hogy nyílt árkosan (visszatemetés előtt) ellenőrizte azt a szolgáltató és átveszi, leolvassa a vízmérőt, megköti a szerződést.

 

A fórumon megjelentek számos kérdésre kértek és többnyire kaptak választ Beke Lászótól, Vörös Bálinttól, a Mezőföldvíz Kft. munkatársától, Pauza Balázs projektmenedzseről, Schneider Vilmostól, a vízi-közmű társulás elnökétől, vagy éppen a község polgármesterétől, jegyzőjétől.

 

A kérdések, illetve a rájuk adott válaszok lényege az alábbi volt:

 

Ellehetetlenül a nyeles telkek lakóinak élete, ha hosszabb ideig nem lehet visszatemetni a földbe helyezett vezetéket, mert várni kell a szemlére, átvételre, hiszen a telket csak a keskeny bejáró úton lehet megközelíteni, csak ott tud bejutni például a szippantó kocsi is. A válasz: ilyen indokolt esetben szóljanak és megpróbálunk egy-két napon belül odaérni, hogy szemle után betemethető legyen az árok.

 

Faluhelyen van kert, a locsolásra használt víz nem megy a csatornába. A válasz: lehet külön vízórát szerelni a locsolóvezetékre. Ez a mellékvízmérő nem a szolgáltató tulajdona, felszerelése, karbantartása a fogyasztót terheli. Meghatározott díjért a Mezőföldvíz Kft. is felszerel ilyen mellékvízmérőt. A rajta mért vízfogyasztást nem terheli csatornadíj. A locsolási mellékvízmérő a vízakna helyett máshová is felszereltethető, de akkor azt meg kell terveztetni, majd az így felszerelt mellékvízmérőt átveszi, leplombálja a szolgáltató.

Vannak mélyen elhelyezkedő ingatlanok, amelyekből gravitációs úton nem juttatható el a szennyvíz a gerincvezetékbe. Néhány ilyen helyen kis átemelőre lesz szükség. Dolgoznak azon, hogy a szükséges kiegészítő berendezések telepítése, üzemeltetése, karbantartása a projekt része legyen. Várhatóan idén májusra fog megoldódni ez a kérdés.

 

A Mezőföldvíz Kft. paksi székhelyű cég. Messze van Nagyvenyimtől a központja, ahová esetleg vitás ügyet tisztázni oda kell utazni. A válasz: A cégnek üzemmérnöksége van Dunaföldváron, hozzá tartozik e terület ivóvíz- és csatornaszolgáltatása. Heti kitelepített ügyfélszolgálatot tart minden községben a cég, Nagyvenyimen a községházán minden csütörtökön. A számla kiegyenlítése átutalással is történhet. Félévenkénti leolvasást tervez a cég és kéthavonkénti számlázást.