Hétszínvirág Tehetséghálózat - I. Tehetségnap PDF Nyomtatás E-mail

A „Hétszínvirág Tehetséghálózat” projekt keretében Óvodai Tehetségnapot szerveztünk a Baracsi Négy Vándor Óvodában 2013. november 29. péntek, 9:00 óra – 15 óra között.


A Baracs Község Önkormányzata által megpályázott „TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015 kódszámú, Hétszínvirág Tehetséghálózat” című pályázati támogatással szeretnénk elérni, hogy felkészült óvodapedagógusok a családdal és a tágabb nevelőkörnyezettel együttműködve minden gyermek számára utat nyissanak tehetségük kibontakoztatásához.

A tehetség felismerése óvodás korban a képességek, készségek azonosításában, felfedezésében valósul meg.

Az óvoda fontos szerepet tölt be a gyermek életútjának alakításában, a projekt keretében ezt a szerepet kívánjuk hangsúlyozni, továbberősíteni.

Tehetségnap célja: Sugározni, hogy a tehetség mindenki által elérhető érték, egy-egy jelentős tehetség valamilyen formában mindannyiunk életét gazdagítja.

 

A Tehetségnapra meghívtuk a környező települések óvodáit, a fenntartó, a helyi civil szervezetek és Hétszínvirág Tehetségsegítő Tanács képviselőit.

 

Az első Óvodai Tehetségnapon Dobrovicsné Lengyel Edit, óvodavezető, Baracsi Négy Vándor Óvoda köszöntötte a vendégeket és tájékoztatott a  várható eseményekről

Elsőként a Pipiske kézműves tehetségműhely bemutatója zajlott Bula Istvánné és Nagyné Háhn Marianna vezetésével. A résztvevő középső és nagycsoportos gyerekek nagyon ügyesen használták eddig megszerzett kézügyességüket és fantáziájukat a szakszerűen irányított alkotó munkában. Kezük nyomán gyönyörű gyurma kancsók és tányérok születtek.

Következő program a Napraforgó Tehetségműhely óvodai gyermektánc bemutatója volt Bebesiné Kovács Zsófia és Garbacz Mónika közreműködésével. A műhelyt Dobrovicsné Lengyel Edit  vezeti már 15 éve. A gyerekek éneke és mozgása tükrözte a kitartó gyakorlás eredményét. Különféle lépéseket, formációkat mutattak be és jó kedvvel játszottak felelgetős népi  játékokat. A jó kedvből jutott mindenkinek, mert végül táncba hívtak mindenkit és kezdődött a táncház.

 

Ezt követően Gyermekmunkákból készült kiállítást tekinthetek meg a résztvevő. A kézműves tehetségműhely alkotásai szemet gyönyörködtető látványt nyújtottak. A kolléganők 'tárlatvezetést' is tartottak. A szűkös hely ellenére sikerült minden fajta munkából megjeleníteni néhány darabot. Az érdeklődés nagy volt

Ebéd után a Hétszínvirág Tehetséghálózat óvodáiban működő tehetségműhelyekbe nyertünk betekintést. Előszállás,  Kisapostag és Baracs óvodáinak Tehetségműhelyeiben sokrétű tehetségfejlesztő munka folyik. Nagy élmény volt az Előszállási Patakparti Óvoda videóbemutatója Szerencse Jánosné óvodavezető közreműködésével.

A Kerekasztal beszélgetés vendége, Dr. Kelemen Gyula, a Hétszínvirág Tehetségsegítő Tanács elnökének bevezetőjével kezdődött és kötetlen, de a tehetségfejlesztés témakörhöz kapcsolódó beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult.

 

A szervezés feladatokat az M8-Dunahíd Kft. munkatársai látták el.

A résztvevők elégedettségüket fejezték ki a Tehetségnap tartalmára és hangulatára vonatkozóan.

Tavasszal projektzáró tehetségnapot tervezünk, mely a hálózat minden óvodájának lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra és nyitottá tesszük a szülők számára is.

 

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.