A „HÍD” Egyesület zárókonferenciája a Mindenki lehet önkéntes című projekt bemutatkozásával PDF Nyomtatás E-mail

 

A „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület elnöke, Rauf Pál nyitotta meg 2013. október 17-én az Önkéntes „HÍD” a fiatalokért – Mindenki lehet önkéntes című projekt zárókonferenciáját egy rövid visszatekintéssel, amelyben a térségi kohézió és az egyesület annak érdekében tett lépései adták mondandója gerincét.

Néhány villanás: lobbizás a hídért, a térség első komplex fejlesztési tervének a kidolgozása, pályázatírók kiképzése (több, mint 400 fő), kallódó fiatalok visszavezetése a tanulás és a munka világába (Tud6sz program), ACÉLHÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Program és most az önkéntes projekt.

 

Kormánymegbízotti biztatás

Dr. Galambos Dénes, a Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja magára vállalta a záró program bevezető előadásának megtartását és tárgyilagosan méltatta a „HÍD” Egyesület bekapcsolódását és részvételét a „Mindenki lehet önkéntes” című programba, kiemelve a fő célt, ami az önkéntesség terjesztésével a fiatalok oktatási és nevelési lehetőségeinek fejlesztése, az aktív állampolgárság elősegítése, az esélyegyenlőség támogatása. Létrejött a program keretében egy fix és két mobil önkéntes pont. Megvalósult többek közt az idősek segítése. Az önkéntesség szabályainak és lehetőségeinek megismertetésé érdekében több felkészítés történt, a fogadó szervezeteknél jogi felkészítésre tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. A program pozitív hatásai egyértelműek, hiszen az önkéntesség alkalmas a helyi közéletbe való bekapcsolódásra. Fejér megye számára fontos továbbá a civil szervezetek segítése is. Kiemelte, hogy az önkéntesség fogalma nem keverendő össze az érettségi előtti időszakban előírt közmunkát végző fiatalok tevékenységével. Hasznosnak minősítve a „HÍD” Egyesület” szerepvállalását az önkéntes projektben reményét fejezte ki, hogy a 2014 és 20 közötti uniós finanszírozású programokban is kiveheti a részét Fejér megye és benne a „HÍD” Egyesület is.

18 év mérlege

Rohonczi Sándor, az egyesület ügyvivője a kormánymegbízott előadását követően röviden visszatekintett az egyesület eddig megtett 18 esztendejére. Honnan indultunk és hova került az a mag, amiről megnyitójában beszélt az egyesület elnöke. Kitért arra, hogy az egész térséget átfogni igyekvő együttműködés túllép a kistérségen, Dunaújváros egész egész vonzáskörzetével számol, ami több, mint a kistérség. Kezdetben ez az „együttműködés nem volt felhőtlen” idézte Rauf Pál elnök köszöntőjének egyik mondatát, majd így folytatta: a mai polgármesterek nehezen tudnák elképzelni, hogy a térségi szervezetnek mindenki tagja volt, kivéve Dunaújvárost. Együttműködési mélység volt ez melynek javításában talán volt némi szerepünk a „HÍD” Egyesületnek.

Most szintén nagy szükség van egymásra találásra.

Nekünk az a dolgunk – gondoltuk – hogy katalizátor szerepet vállaljunk. Innovatív tevékenységet próbáltunk, próbálunk betölteni Tagok autonómiája nálunk tökéletes, Evangélikus lelkésztől kormányhivatal vezetőig sokan jól megférünk egymással Az a közös ügyünk, amiben egyetértünk.

Kohéziós szerepet igyekszünk betölteni, politikailag kiegyensúlyozottak vagyunk, hiszen az érdekérvényesítés, térségfejlesztés mindig politikailag determinált közegben történik.

A „HÍD” Egyesület és munkaszervezete, az M8-Dunahíd Nonprofit Kft. révén húsz támogatott pályázattal, esetenként külső partnerekkel is együttműködve 493 millió forintot hozott a térségbe. Humán témákkal kevésszer foglalkozott az egyesület. A kevesek egyike a mosz záruló Önkéntes „HÍD” a fiatalokért – Mindenki lehet Önkéntes című projekt.

Személyes benyomások - pályaválasztáshoz

Amelyről Czakó Adrienn projektmenedzser adott számot. Elsőként azt sorolta, hogy ki mindenki vett részt partnerként a projektben. Így a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és annak helyi kirendeltsége, Dunaújváros, Előszállás, Daruszentmiklós Nagykarácsony, Nagyvenyim önkormányzatai a Móra Ferenc Általános Iskola, a daruszentmiklósi Benedek Elek tagiskola, a nagykarácsonyi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a perkátai óvoda nagykarácsonyi tagóvodája, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete.

A rendezvények és eredmények hosszú sorolásából feltétlenül kiemelendő az önkéntes karácsony, amely adománygyűjtéssel kezdődött, megelőzve a projekt hivatalos indítását, majd hozzájárult több nehéz sorsú család gyermekei ünnepének megszépítéséhez. Ugyancsak kiemelésre érdemes a Mesterségem címere elnevezésű játszóház, amelynél elvitathatatlan a pályaválasztást segítő személyes benyomás. Daruszentmiklóson egy fodrásznő mesélt foglalkozásáról a kellékeit is bemutatva, továbbá egy rendőr apuka, Nagykarácsonyban helyi építési vállalkozó és körzeti megbízott ecsetelte foglalkozásának érdekes és vonzó sajátosságait.

Honlap-készítés, esélyegyenlőségi nap, fix és mobil önkéntes pontok létrehozása és számos rendezvény kísérte a projekt egy éves időtartamát.

Személyiségfejlesztő hatás

Bognár-Nickl Gabriella szakmai vezető az önkéntesség definíciójával kezdte előadását. Az igazi önkéntes munka jellemzője a közös jó érdekében önállóan, személyes akaratból végzett tevékenység, amit példák sokaságával támasztott alá azt is megjegyezve, hogy sajnos a projekt kizárta a kimutatásból, elszámolásból a 18 éves kor alattiakat és a nyugdíjasokat Pedig a valóságban ők is számosan, sőt lelkesedéssel vettek részt nem egy önkéntes rendezvényben. Beszámolt az előadó az önkéntes munka személyiségfejlődést segítő hatásáról. Egy korábbi tudományos kutatás megállapításait szinte visszaigazolta a helyben szerzett tapasztalat, mind a személyiségfejlődésre, mind az önkéntes munkába leginkább bevonható korosztályok (elsősorban nők, 25 és 45 év közötti közép- és felsőfokú végzettségűek) esetében. Az is beigazolódott, hogy az önkéntes munka segít olyan problémák megoldásában, amelyek állami tulajdonképpen feladatot jelentenének, ha lenne rájuk elegendő pénz.

Vállaltuk 3000 órában 110 fő önkéntes programban való részvételét. A teljesítés meghaladta a vállalást, a teljesített önkéntes munkaóra 4523, a részt vevők száma meghaladta a 140-et.

Szempont volt tudatosítani az önkéntes munkát. A felkészítés kitért arra, hogy milyen kötelezettség terheli az önkéntes munkát vállalót és fogadót, valamint melyik félnek milyen jogai vannak. Mi a felelőssége a szervezőnek és a végzőnek. Párhuzam a munkaszerződéssel és munkaköri leírással.

Sokatmondóak az elégedettségi kérdőívek. Ki mit várt, mit kapott. A válaszok: gyakorlatias tapasztalatcsere, információk megosztása, hasznos munkatapasztalat, kapcsolatépítés, felmerült problémák közös megoldása.

Meghosszabbítja az életet

Alpekné Major Valéria Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója:

Miután bemutatta az iskola sokoldalú tevékenységét, az önkéntességről szólva megemlítette, hogy a gyermekek körében végzett ilyen munkalehetőségnek pozitív a fogadtatása. Célunk volt közelebb hozni e lehetőség keretében is közelebb hozni a fogyatékosok és az épek világát. Önkénesség nagyszerű lehetőség volt iskolánk megismertetésére. Így kezdődött 2012 novemberében az iskola projektbe való bekapcsolódása, melynek keretében 18 különféle programot sikerült teljesíteni. A dokumentált eredményt torzítja, hogy sok 18 év alatti, a munkában részt vevő 18 év alatti önkéntesük is volt. Náluk is eredményes volt az új típusú önkéntes munka, mivel bizonyossá vált egy ily módon munkát egy éven át végző gyógypedagógiai asszisztens alkalmassága, akit három hete felvettek az intézmény állományába. A program eredménye még, hogy sikerült az intézményt nyitottabbá tenni. Minap egy újságban olvastam, miszerint egy külföldi, 30 évet átfogó szerződés

kimutatta, hogy az önkéntes munkát végzők 20%-kal tovább élnek.

Segítségnyújtás eddig is volt

Szabóné Lőrincz Ilona, Nagyvenyim polgármestere: Nálunk 2013. tavaszán indult az önkéntes program. Magyarországon még most tanuljuk az önkéntesség fogalmát, kultúráját. Ezrekben él a szándék a segítségnyújtásra. Őrültünk a programnak, de a segítségnyújtás különböző formái eddig is működtek településünkön. Ha például valaki nem megy el a nyugdíjas klubba, este már látogatói, másnap segítői vannak. A 20% életkor hosszabbodás bizonyságaként említette a polgármester asszony, hogy jótékony hatással van az önkéntes munka a mentális egészségre, amely hat a fizikai állapotra is. Időseknél a magányt, a betegségbe menekülést válthatja ki. Önkormányzatunk 4 középiskolával kötött szerződést, miután ismertté vált, hogy 2016-tól az érettségi előtt 50 óra önkéntes munkát kell igazolni. Tíz tanuló már teljesítette a vállalását nálunk. Önkéntesek segítettek nekünk a falunapon, művelődési házban, plakáttervezésben ötletbörzéken, programok kivitelezésében, tanévzáró, gyermeknap megszervezésében. Tudtunk mindenkinek feladatot adni.

Azelőtt elmentek egymás mellett

Scheier Zsolt, Nagykarácsony polgármestere. Az önkéntesség arról is szól, hogy segít összehozni az embereket. Szüreti bált szervezett az önkormányzat. A harminc-negyvenes korosztályok, akiknek már tinédzser-korú gyermekeik vannak, lendülettel mozdultak, sőt olyan barátságok köttettek, ami a programot végig kísérte. Most is összejárnak, elmentek az iskolába is olyanok, akik azelőtt köszöntek és elmentek egymás mellett... Ráadásul viszik a gyerekeiket is a rendezvényekre, foglalkozásokra stb. Lekvárfőzésre még a nagymamát is elhozták. Településvezetőként ezt igen jó eredménynek tartom. A tartós munkanélküliek esetében igen jó dolog, hogy 30 nap igazolt munka, akár önkéntes munka lehetővé teszi, hogy a következő évben kaphasson az illető Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatást. Többen pár hetet még rá is dolgoztak a 30 napra, mert jól érezték magukat a többi önkéntes között. Volt, aki bevallotta, otthon úgysem tudna mit kezdeni magával. Ez neki is, nekünk is jó volt, mert közmunkaprogramhoz elég kevés pénz kaptunk. Régebben volt szombat, amikor menni kellett, lényegében hasonló jellegű, fizetség nélküli munkára. Az is összehozta az embereket, ami kell a rohanó világban. Köszönöm a mostani lehetőséget a „HÍD” Egyesületnek.

Társadalmi munka - megnevezte

Farkas Imre, Előszállás polgármestere: Településünkön 1620 körüli a munkavállaló, a regisztrált álláskereső pedig 145. Ez azt jelenti, hogy mintegy 9 százalék keres állást. Nálunk 56-an részesültek FHT-ben (foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Eközben idén augusztusban 6 fő közfoglalkoztatottunk volt. Tavaly 58 főt tudtunk bevonni a közfoglalkozatásba. Idén ez mindössze 21 fő. Más megoldás kellett. Csak az önkéntes foglalkoztatás adhatott megoldást. Az FHT gyakorlatilag kényszer, nem igazi önkéntesség. A középiskolások 50 órája is kényszer. Ma is úgy hívom én, társadalmi munka, de azt is ki merem mondani, kommunista szombat (volt) a dolog lényege. Az igazi önkéntesség az, amikor valakiben megvan az igény, hogy hivatalos munkáján túl is tegyen a többiekért. Mint önkormányzat, mindig rá vagyunk szorulva a segítő kezekre. Nélkülük nincs közösségi élet kis településeken. Járdaépítéstől támfaligazításon át kertrendezésig számos gondot oldottunk meg önkéntesek közreműködésével. Sokszor elég azt mondani, viszek egy láda sört, sokan jönnek. Megvan az igény a környezet javítására és az együttes munkálkodásra.

Kerekesszékkel is lehet

Farkas Zsolt, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesület elnöke:

Jó gyakorlat a cím. HÍD Egyesület partnerekénk kapcsolódtunk a programba. Nálunk rendes tagok a mozgássérült tagok, pártoló tagok a családtagok, hozzátartozók, barátok. Az önkéntes tevékenységet főként a pártoló tagok végzik. Mert bizonyos tevékenységeket mi nem tudunk elvégezni. Ezért a fogalom-meghatározás. Tisztségviselőink is önkéntesen végzik a munkájukat. Most ebben a részvételben megtanultuk, hogyan kell ezt dokumentálni. Aminek később, például pályázatok írásánál vehetjük hasznát.

A HÍD Egyesület programjához csatlakozva. Minisztériumi megbízás alapján uniós támogatásból hétezer közintézményt felmérnek az országban egységes szempontrendszer alapján, hogy az akadálymentesítési szempontból hol tartanak. Voltak az intézmények között olyanok, ahol történt akadálymentesítés, és ahol nem. Egy építészeti és mérnöki Kft. megbízásából 150 ember végezte az országban. Közöttük voltam én és egy önkéntes, aki mellém szegődve segített a fizikai lebonyolításban. Segítségével jutottunk el például Előszállásra, Rácalmásra, Nagyvenyimre. Kijelölték, mely közintézményeket kell felkeresnünk. Adataink felkerültek egy számítógépes adatbázisba. Fényképekkel dokumentálva. Jövőbeni pályázatokhoz segítséget fog nyújtani ez az adatbázis. Hiszen a helyzetkép eltér az akadálymentesítésre eddig elköltött pénz mértékétől. Ez 24 oldalas dokumentum készült minden helyszínről. Mi 94 közintézményről készítettünk ilyen felmérő lapot, amely válaszol az intézmény megközelíthetőségére, külső környezet, épületbe való bejutás, belső közlekedés, tájékozódás, funkciók, szolgáltatások igénybevétele és eszközök, berendezések elhelyezése. Másfél hónapig dolgoztunk vele és nagyon sok tapasztalatot szereztem jómagam is. Új fejlemény, hogy az egyesülethez nem tartozók is megkerestek, önkéntes munkát, segítséget felajánlva nekünk, amit nagyon köszöntünk és mindenkinek tudtunk olyan munkalehetőséget kínálni, ami találkozott az elképzelésével.

Most ez a legjobb lehetőség

Majorné Angyal Erzsébet kirendeltségvezető szerném kifejezni elégedettségemet. Többen említették, hogy míg 2011-ben közfoglalkozásra volt elegendő forrás ez 2012-ben már szűkösnek bizonyult, és az a szigorú feltétel, hogy 30 napos foglalkoztatást igazolni kell, ami lehet akár önkéntes foglalkoztatás is, Minimális az esély versenyszférás foglalkoztatásra a válság idején, Most ez a legjobb lehetőség, mert a közfoglalkoztatás kerete is kisebb. Több polgármesternek mi is felhívtuk a figyelmét erra, hogy önkéntes munkával is teljesíthető az előírt minimálisan 30 nap foglalkoztatás. De éreztük, hogy kell a szakmai segítség. Térségünkbe a lehető legjobbkor érkezett ez a program. Többen ennek köszönhetően tudtak bekapcsolódni. Gratulálok a programhoz.

Cs. Gy.