A csatornaberuházás "első kapavágása" Mezőfalván PDF Nyomtatás E-mail

Csatornaberuházás első kapavágása Mezőfalván Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, Márok Csaba polgármester, a kivitelezők együtt indították el Mezőfalván a négy község (Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim) közös csatorna-beruházásának második (nagyobb) ütemét 2013. május 31-én. Nem sokkal előtte lakossági fórumot szervezett mind a négy településen az M8-Dunahíd Nonprofit Kft.

Jelképes ünnepség Mezőfalván Május utolsó napján jelképes ünnepség keretében ejtették meg „az első kapavágást”, a csatorna-rendszer egy csőszakaszának földbe helyezését a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. külföldi vezetői dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, Márok Csaba mezőfalvi polgármester, önkormányzati képviselők, más helyi szervezetek vezetői, a projekt PR tevékenységét ellátó M8-Dunahíd Nonprofit Kft. munkatársai és több érdeklődő jelenlétében. Ahogy ilyenkor lenni szokott, elhangzott néhány, az ünnep jelentőségét méltató mondat. Dr. Dorkota Lajos felidézte a múltat, amikor kilenc éve elkezdődött a csatornaberuházás első üteme ugyanezen a négy településen. Amikorra (várhatóan idén az év vége felé) a lakosság mindmáig csatornára váró másik fele is ráköthet a rendszerre, a kormány rezsicsökkentő programjának köszönhetően alacsonyabb lesz a csatornadíj a kezdetben kalkuláltnál. Sőt még azt is kilátásba helyezte, hogy támogatást nyújthat az önrészhez a kormány, ami könnyebbséget jelent a nagy beruházást bevállaló településeknek és lakosainak. A kivitelező cég nevében Kántor Krisztina gazdasági igazgató (képünkön védősisakban) többek között elmondta, hogy a településen mintegy tíz kilométernyi csatornát fektetnek le, majd hétszáz ingatlant kötnek a kiépülő hálózatra, ami nyilvánvalóan kényelmetlenséggel jár. Egyrészt a lakosság türelmét kérte, másrészt ígérte, hogy amennyire lehet, igyekeznek minél kevésbé akadályozni munkálataikkal a lakosság életvitelét. Márok Csaba polgármester a nagyberuházás ünnepélyes pillanatának méltatásán túl ezúttal is szólt a csatornaépítéssel összefüggő hasznos tudnivalókról. ********* A lakossági fórumok és az ott elhangzott fontos információk Meglepően nagy érdeklődés, több száz lakos tisztelte meg érdeklődésével – közülük számosan kérdésével is – a Nagyvenyimen tartott lakossági fórumot. Szabóné Lőrincz Ilona nagyvenyimi polgármester látva az érdeklődő sokaságot, kifejezésre juttatta, hogy a faluban élők döntő többsége nagyon akarja, hogy sikeresen megvalósuljon Nagyvenyim történetének legnagyobb beruházása. Amellyel egy időben, az előbbivel összehangoltan valósul meg egy további, százmillió forint nagyságrendű pályázatnyertes projekt, a település csapadékvíz-elvezetése is. A négy településen (Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim) egy projekt keretében megvalósuló szennycsatorna-beruházás, pontosabban annak II. üteme készül el idén és jövőre. A hosszú és alapos előkészítést követően, a tényleges kivitelezés megkezdését előzte meg a négy település mindegyikében a lakossági fórum. A kivitelező cég (Colas Alterra Zrt.) képviselője többek között bejelentette, hogy a fórumot követő hét derekán a község Dunaújvároshoz közelebbi szélén, a Bocskai és Táncsics utcákban kezdik el a munkát. Műszaki ajánlással keresnek meg minden lakót, hogy hol legyen a csatlakozási pont helye. Lakossági kapcsolattartónak Jakab Barnabást jelölték ki, akinek az elérhetőségét később tudják megadni. Részt vett a fórumon Rohonczi Sándor, a projekt PR feladatait ellátó M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, aki a munkálatok megkezdését követően egy „zöld telefonszám” üzembe helyezéséről tájékoztatta a megjelenteket és arról, hogy az információk elsődleges forrása a Nagyvenyim községi honlap (http://www.nagyvenyim.hu/news.php), valamint az M8-Dunahíd Kft. honlapja (www.csatorna.m8-dunahid.hu) lesznek. Sajnálatos mozzanat, hogy a kiépülő rendszer üzemeltetője, a Mezőföld Víz Kft. – meghívása és annak nyugtázása ellenére – nem vett részt a fórumon, ebből kifolyólag az érdekkörébe tartozó kérdésekre hiányzott a válasz. A fórumon elhangzott kérdésekre adott közérdekű információk – rövidítve – az alábbiak: Minden egyes utca végén kihelyeznek egy hirdetőtáblát a szükséges információkkal. Egy-egy munkanapon átlagosan 15 méteres utcaszakasszal végeznek. A csatornaárkot aznap 7 és ½ 8 között nyitják meg és délután 5 óráig vissza is temetik, hogy minél kevésbé akadályozzák a közlekedést. Előadódhat, hogy a visszatemetés későbbre marad más közművek nem várt helyzete miatt. A helyreállítás az eredeti állapot figyelembe vételével történik. A makadám, vagy köves utakat 3 méter széles zúzottkő felülettel burkolják, az aszfaltozott utakat viszont csak tavasszal, a visszatemetett árok betömörödése után lehet helyreállítani. A telkeken belüli csatlakozásnál fontos az úgynevezett „T” idom telekhatárhoz viszonyított helyét és elhelyezkedésének mélységét meghatározni. Erre vonatkozik az előbb említett műszaki ajánlás. A „T” idom egyik szára a csatornavezetékhez kapcsolódik, a másik az ingatlanon belüli szennyvízvezeték csatlakozó pontja, míg a harmadik a tisztítás lehetőségét biztosítja. A csatornarendszer – néhány speciális helyzetű telket leszámítva – gravitációs rendszerű, azaz a megfelelő lejtési viszonyra ügyelni kell. Többen kérdezték, hogy mi lesz a szennyvízdíj alapja. A válasz, a beérkező ivóvíz mennyisége, amely után tavasztól őszig 30% körüli locsolási kedvezmény számolható el, ha kerti csap is van. A locsolási vízfogyasztást mérni is lehet, de kerti csap almérőjének vízfogyasztási adata csak akkor fogadható el, azaz nem terheli a csatornadíjat, ha az leplombálva a vízaknába van telepítve. Több kérdésre a polgármester asszony válaszolt. Így arra is, hogy a köbméterenkénti szennyvízdíj jelen állás szerint 527 forint + áfa összeg, amin a Magyar Energiafelügyelet módosíthat. A falu közepén levő átemelő bűzkibocsátásán változtatni nem tudnak, az még az első ütem beruházásából származó helyzet. A Mezőfalva felől érkező csatorna-csatlakozás bűzkibocsátása viszont meg fog szűnni, mert a település határában elkerülő gerincvezeték épül, amely az idén elkészül. Az egyes telkeken belüli munkát (árokásás, csatorna-építés) vállaló mesteremberek (ha lesz ilyen) elérhetőségét a községi honlapon közzé teszik. A Baracson, Kisapostagon tartott lakossági fórumok Várai Róbert, Baracs polgármestere a kétkedők, bizonytalankodók kérdésére elmondta, hogy 3 évig tartott a beruházás előkészítése, közbeszerzési eljárással igyekeztünk mind az ár, mind az egyéb szempontok tekintetében a legoptimálisabb ajánlatot kiválasztani. Míg Nagyvenyim az egyik, mi és Mezőfalva a másik legnagyobb mélyépítő céggel, a SADE Magyarország Mélyépítő Kft.-vel szerződtünk. Ezen túlmenően mindegyik cégnek van felelősségbiztosítása, biztosítottak a jogi garanciák is. Uniós előírásnak megfelelően FIDIC mérnök látja el a műszaki ellenőrzést. Baracs önkormányzata pedig megbízta Fehérvári József alpolgármestert az érintett lakossággal való közvetlen kapcsolattartásra, azaz ha valahol probléma adódik, hozzá is lehet fordulni. Lukács Zsolt, a SADE Kft. projektvezetője bejelentette, hogy júniusban kezdik öt brigáddal a kivitelezést. A kitelepített irodájuk Baracson lesz a Kossuth Lajos utcai irodaház első emeletén, telephelyük pedig Baracson a Széchenyi utca (Baracs-Apátszállás fő utcája) és a Liget sor sarkánál. A legtöbb helyen a kiépítendő új csatorna az első ütemben kiépült meglevőhöz fog csatlakozni. Az egyes utcákban az építés menetrendjét befolyásolja a talajvíz, tehát a mélyebben elhelyezkedő területek munkáit a szárazabb időszakra tervezik. Az ütemezéssel összefüggésben Várai Róbert közölte, hogy az elsők között épül meg a csatorna a Széchenyi utcának a tópart fölötti részén, mert idei terv a 2,7 kilométer hosszú Széchenyi utca felújítása is, ahol az úttest új burkolatán kívül kerékpárutat és vízelvezető árkot is kiépítenek. Egységes víz és csatornaszolgáltató lesz a területen a paksi székhelyű Mezőföldvíz Kft., amelynek Bonyhád Százhalombatta, Pécsvárad mellett Dunaföldváron is lesz főmérnöksége. Törvényi előírás ugyanis a kellően nagyméretű szolgáltató cégek létrehozása, ami épp most van folyamatban. A Mezőföldvíz Kft. jelenleg 120 ezer, a későbbiekben 150 ezer fogyasztóval számol, mondta Csapó Sándor, a cég megbízottja, aki megnyugtatásul azt is közölte, hogy új cégként a jelenlegi szolgáltatási díjakat viszik tovább, amíg az energia-felügyelet másként nem határoz. Foglalkoztatja a lakosságot mindegyik községben, hogy a csatornadíj kiszámításakor korrigálják-e a teljes vízfogyasztást a locsolásra használt vízmennyiséggel. Csapó Sándor válasza: természetesen. Ahhoz, hogy a korrekció megtörténhessen, külön vízmérőn kell mérni a kerti csap(ok)hoz jutó vizet. Ezt a fogyasztást kivonják a főmérőn regisztrált fogyasztásból. Kisapostagon a kiválasztott kivitelező a Szekszárd-Paksi Vízgzdálkodási és Környezetvédelmi Kft. melynek ügyvezető igazgatója, Reisinger Péter és ügyvezetője, Pataki Gábor tájékoztatták a szép számú érdeklődőt. A bevezető általános tájékoztatót Schreiner Béla ügyvezető polgármester tartotta. Kisapostagi sajátosság, hogy patak választja el a fő utca (Petőfi utca) két oldalát, ami jócskán megnehezíti a kivitelezést és néhol egyedi megoldást tesz szükségessé. Emiatt a Petőfi utca lakóival külön egyeztetésre is sor kerül majd. Mindegyik településen sokakat foglalkoztató általános kérdés, hogy a lakóház csatornarendszerét ki mikor és hogyan kötheti rá az utcán kiépült csatorna egyes ingatlanokhoz bevezetett csonkjához, amely úgynevezett „T” idom, amelynek egyik szára a tisztító nyílás. Kérdés az is, kivel csináltathatja meg ezt a rákötést, aki nem vízvezeték-szerelő, illetőleg nem tudja, nem akarja maga kiásni az árkot a csatlakozó csonk és a ház csatornavezetéke között. A válasz: lesznek vállalkozók, akik a lehetőséget megragadva ajánlják magukat, hirdetni fogják szolgáltatásaikat. A baracsi polgármester elzárkózott egyes vállalkozók megnevezésétől, mer az részrehajlás lenne. A csatlakozó „T” idom helyét minden telken igyekeznek az ott élőkkel egyeztetve optimálisan meghatározni. Várai Róbert kiemelte még: fontos az, hogy mindenki végeztesse el az átkötést a házi ciszternáról a kiépülő csatornahálózatra. Mert ami eddig történt, az „biológiai csoda”. Körülbelül ugyanannyi épület van ugyanis Baracson, mint Nagyvenyimen. A vízfogyasztás is nagyjából hasonló. Ám amíg Nagyvenyimen havi 3500 m³ a szippantott és elszállított szennyvíz, addig Baracson csupán 650 m³!