Korona a mezőföldi közműfejlesztésekre – Kézjegyek Mezőfalván PDF Nyomtatás E-mail

 

A mezőföldi (másképp nevezve Dunaújváros-térségi) most folyó csatornaberuházása szinte megkoronázása annak a négy évtizedes erőfeszítésnek, amely kiemelte az elmaradottságból a múlt század első felében város-nélküli térség településeit a Duna jobb partján.

 

Aláírta Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás elnöke (kis képünk) 2013. február 22-én a kiviteli szerződést a három nyertes cég (SADE Magyarország Mélyépítő Kft., COLAS Alterra Építőipari Zrt., Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.) vezetőivel E cégek együttesen 34,5 kilométer csatornahálózatot építenek meg 6200 lakos számára a jövő év végéig Baracson, Kisapostagon, Mezőfalván, Nagyvenyimen a még szükséges kiegészítő elemekkel együtt. Az ünnepi rendezvény lebonyolítója az M8-Dunahíd Kft. (a „HÍD” Egyesület munkaszervezete) volt.

Az előzményekhez tartozik, hogy 1991-től datálódik a csatornaépítés szükségessége és 2005 táján  kezdődött ugyanezen négy település csatorna-beruházásának első üteme, amely a dunaújvárosi szennyvíztisztítóig vezető gerinchálózat kiépítésén túl a négy község lakosai mintegy 40%-ának     tette csak lehetővé a korszerű szennyvíz-elvezetést pár évvel később.

A csatornaberuházás tervezett II. üteme (amelynek befejeztével válik műszakilag egységes rendszerré a négy település szennyvízelvezető hálózata) egy újabb sikeres pályázat eredményeként folytatódhatott, immár Mezőfalva gesztori tevékenysége mellett. A 2011. május 19-én aláírt támogatási szerződés 1 milliárd 854 millió forintot biztosít mintegy 20%-os önrész vállalása mellett.

A szennyvízberuházó önkormányzati társulás február 22-i ünnepi ülését Márok Csaba  azzal nyitotta meg: „Nagy esemény” tanúi lehetünk – mondta és részletezte az eddigi meglehetősen „rögös utat”. Időközben új szabályozásnak, új előírásoknak kellett megfelelni, ami eddig sikerült. Jól együtt tudott működni mind a négy település polgármestere és képviselő testülete. Óriási siker, hogy az összes közbeszerzési eljárást jogorvoslati procedúra nélkül zárhattuk le! Így érkeztünk el a kiviteli szerződések aláírásának pillanatához.

Megjelent az eseményen L. Simon László, a térség parlamenti képviselője, aki Mezőföld fontos infrastruktúra-fejlesztési eseményének minősítette az esedékes szerződés-aláírást, majd szólt a kormány két kiemelt céljáról, nevezetesen a közműellátottság színvonal-javításáról és felhasználó-barátabbá alakításáról, valamint a közműszolgáltatások árainak letöréséről. Végül gratulált a mezőfalviaknak és a velük együttműködőknek.

Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerző azt részletezte, hogy miként sikerült a becsült és egyes feladatokra biztosított keretösszegekből mintegy 90 millió forintot megtakarítani a PR feladatokat ellátó cég, a projektmenedzser, továbbá a FIDIC-mérnök kiválasztása (pályáztatás, ajánlatkérés, versenyeztetés) révén. Az előbbieknél ötször nagyobb, 481 millió forint megtakarítást sikerült elérni a kivitelezés pályáztatásakor. Külön-külön lehetett pályázni a négy település mindegyike csatornáinak a megépítésére. A nyertes Baracs és Mezőfalva esetében a SADE Kft., Nagyvenyimnél a COLAS Zrt., Kisapostag esetében a Szekszárd-Paksi Kft. lett. Ő és mások is kiemelték, hogy  nagyrészt a nyílt és tiszta versenynek köszönhető a mintegy félmilliárd forint előzetesen kalkulált költségekhez viszonyított megtakarítás! Ami egyrészt az esetleges pót-munkákra, másrészt az  útburkolat-helyreállításokra nyújthat fedezetet.

Kiss Attila, a „Mezőfalváért Egyesület” elnöke, Schneider Vilmos a nagyvenyimi, valamint Fehérvári József, a baracsi társulás elnöke szinte egybehangzóan azt mondták el, hogy az érintett területek lakosságának legalább kilencven százaléka nagyon várja már a csatornaépítés megkezdését, de még inkább a mű elkészültét. Ami érthető, hiszen komfortosabbakká válnak a lakóházak, egészségesebb lesz a környezet, mellőzhető a költségesebb és kényelmetlenebb szippantás, nő az ingatlanok értéke.

Az  aláírások megejtését és a kézfogásokat követően Márok Csaba zárszóként azt ígérte meg nyilvánosan, hogy „a beruházás legvégén minden egyes lakossal mindegyik településen el fogunk számolni”.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Összegezés helyett engedtessék meg, hogy e sorok írója néhány személyes élménnyel indokolja írása címében használt „megkoronázás” kifejezést. 1975. táján Kulcson egy riport készítésekor a  családfő a  ruhás szekrényéhez lépett és onnan vett elő egy fürdőszobai csaptelepet. Hiába építettünk új otthont, nincs vezetékes vizünk, mondta és felmutatta a csaptelepet. Tanúja voltam, amikor Kisapostag tanácselnöke az ott járó minisztériumi illetékes támogatását kérte a falunak ivóvizet adó kút kivitelezéséhez. Innen indult a közműprogram. A vezetékes vízhálózat kiépítése volt az első felvonás, aminek része volt az Ercsi – Kulcs – Dunaújváros közötti víztávvezeték megépítése is. A folytatás: a földgáz-hálózat kiépítése és küzdés a távhívásokat is lebonyolítani képes telefonközpontért. Az alap-infrastruktúra hálózat kiépítésének legköltségesebb eleme a szennyvíz-csatornahálózat. Ami a Dunához közelfekvő mezőföldi települések számára is csaknem teljes körű lesz belátható időn belül.

Csongor György