Mezőfalvi közművagyon-értékelés PDF Nyomtatás E-mail

Rövidesen a finiséhez érkezik Baracs, Kisapostag, Mezőfalva és Nagyvenyim csatorna-beruházásának második üteme. Mezőfalva vállalta a projekttel kapcsolatos teendők ellátását, míg az M8 DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a PR teendőket. Új fordulat, hogy megállapodtak egy közművagyon-értékelő céggel, lezárult a kivitelezői közbeszerzés.

 

Mezőfalva önkormányzata gesztori tevékenységével készül négy település: Baracs, Kisapostag, Mezőfalva és Nagyvenyim közös csatorna-beruházásának második üteme. Az első ütem fél évtizede üzemel és juttatja el a négy község ingatlanainak kétötödéről a szennyvizet a dunaújvárosi tisztítóba. A tavaly megnyert pályázat esélyt kínál arra, hogy a mintegy 3 milliárd forint nagyságrendű újabb beruházás teljessé tegye az érintett települések csatornahálózatát.

Újabb, 2013. január 16-ához köthető fejlemény, hogy a csatornaépítésre társult települések irányítói és a projekt szakértői konzultációt folytattak a BDL Környezetvédelmi Kft. közművagyon-értékelési üzletágának igazgatójával, Füstös Andrással.

Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere a konzultációs megbeszéléskor kiemelte, hogy egyrészt törvény kötelezi a csatornaberuházási projekt menedzselőit a vagyonértékelés elvégeztetésére, másrészt a hiteles vagyonérték-bemutatás a támogatási intenzitás növelésének fontos feltétele. A támogatás intenzitás azt fejezi ki, hogy mekkora önrészt kell vállalniuk a településeknek az uniós és állami támogatáshoz. Az önrész mértéke, azaz mekkora terhet kell vállalniuk az érintetteknek a támogatás arányához képest, nem közömbös.

Füstös András miután bemutatta cégét és szakmai referenciáit, részletesen ismertette a cége által elvégzendő munka részleteit, sajátosságait és módszertanát. A meglevő közművek, jelen esetben csatornarendszer elemei a földben helyezkednek el, állapotukra jórészt a megismerhet üzemeltetői dokumentumokból lehet és kell következtetni, de az aknák. átemelők állapota, az összekötő szakaszok hossza, a befogadó talaj minősége, állapotfelmérés, valamint a cég szoftverei egyaránt szükségesek ahhoz, hogy a közműrendszer pótlási értéke meghatározható legyen. Új beruházásnál a költségek és a műszaki dokumentáció adja a valós értékmeghatározás alapadatait. A vagyonértékelés olyan vagyongazdálkodási lehetőséget teremt meg, amelyre szolgáltatási díjelem alapozható, hiszen valós amortizációs díjat lehet meghatározni, ami szükséges a hálózat fenntartásához.

A résztvevők kérdéseire válaszolva Füstös András bemutatta az általuk nemrég elvégzett rózsaszentmártoni közművagyon-értékelés vaskos dokumentum-kötetét, megnyugtatva minden résztvevőt, hogy az tételes vagyonleltárként is funkcionál, a jelen projekt esetében például meg tudják majd adni külön-külön a négy település mindegyike csatornarendszerének értékét.

A mezőfalvi projekt értékelési munkáival mielőbb, de legkésőbb a szerződésben vállalt március 31. határidőig végezni fognak.

Márok Csaba megkérdezte, hogy vállalnák-e majd – kedvezményes áron – az érintett települések ivóvíz-rendszerének vagyonértékelését is, hiszen az új víziközmű-törvény ez utóbbit is szükségessé teszi. Az igazgató mondhatni diplomatikus válasza az volt, hogy amennyiben hivatalos ajánlatkérés érkezik hozzájuk, válaszolnak rá.

Mezőfalva polgármestere – a konzultációs megbeszélésen kívül – elmondta, hogy jó mederben halad a négy település csatornaberuházása. Lezajlott a legfontosabb mozzanat, megtörtént január 14-én együttes testületi ülésen a kivitelezői közbeszerzés eredményhirdetése, ám annak nyilvánosságra hozatala csak 25 napos szerződéskötési moratórium leteltével válhat publikussá. A szerződéskötés nyilvános esemény lesz.

 

 

Az ingatlan-értékelés sajátos szakértelmet igénylő és feltételező munka, amelynek megbízhatósága rendkívül fontos kérdés. Utólagos elszámolási viták, peres ügyek forrása lehet a helytelen vagyonértékelésen alapuló adás-vétel. Hasonlóan fontossá válik napjainkban a közművagyon-értékelés is, amelynek viszont kevés hazánkban az előzménye. Az előző rendszerben minden közmű az állami (később egyes közművek önkormányzati) vagyon részei voltak és esetleges átruházásuk nem tette fontossá a valós érték meghatározását.