Hétszínvirág Tehetséghálózat PDF Nyomtatás E-mail

Az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a 2012. március 05-én meghirdetett „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása” – (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) című pályázati kiírására benyújtott „Hétszínvirág Tehetséghálózat” című pályázatunkat, melyet óvodánk, a Négy Vándor Óvoda Baracs nevelőtestülete és az M8-DUNAHÍD Nonprofit Kft. készített és a fenntartó, Baracs Község Önkormányzata nyújthatott be támogatásra alkalmasnak minősítette.


 

baracs ovi                         uszt

TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015 azonosító számú projekt során a fenntartó 9 730 835 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Hétszínvirág tehetséghálózat pályázat megvalósítására fordítani. A pályázat nem igényelt önrészt.
A pályázatban a Négy Vándor Óvoda és annak két tagintézménye a Mosolykert Tagóvoda Kisapostag és a Patakparti Tagóvoda Előszállás érintett.
A pályázat célul tűzi ki az intézményi, helyi, térségi tehetséggondozó kezdeményezések kapcsolatrendszerének kiépítését, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel való együttműködést.
A program kilép a hagyományos óvodai keretek közül és igyekszik a társadalmi környezet figyelmét a tehetségfejlesztésre irányítani.
A projekt célja olyan tehetségsegítő kezdeményezések segítése és hálózatba kapcsolása, amelyek hozzájárulnak a tehetséges gyermekek eléréséhez, képességeik kibontakoztatásához. Megteremti a módszertani szolgáltatások intézményi feltételeit és a tehetségsegítő kezdeményezések közötti együttműködést.

A projekt hosszú távú célja
A Négy Vándor Óvoda és tagintézményei rendelkezzenek a tehetségfejlesztés területén megfelelő feltételekkel. A pályázati támogatással elérni, hogy felkészült óvodapedagógusok a családdal és a tágabb nevelőkörnyezettel együttműködve minden gyermek számára utat nyissanak tehetségük kibontakoztatásához.

A pályázat lehetőséget nyújt
Tehetségműhely működtetésére az óvodás gyermekek számára:
- Gyermektánc, anyanyelv, irodalom, dráma, játék, zene, hagyományőrző néptánc, népzene területén képességek fejlesztése.
- Természet, ember, hagyomány témakörben ismeretek, tapasztalatok, élmények nyújtása komplex módon.
- Mintázás, festés, rajzolás, a vizuális kifejezőképesség fejlesztése
- A néphagyomány kismesterségeinek bemutatása, gyakorlása, motívum kincsének megismerése, alkalmazása,
- Óvodai fejlődési portfolió vezetése / bemenet-kimenet/
Az érintettek és minden érdeklődő számára a Hétszínvirág tehetséghálózat külső szakértők igénybevételével biztosít:
- egyéni és csoportos konzultációt,
- egyéni és csoportos tanácsadói szolgáltatást szakemberek részére,
- egyéni és csoportos tanácsadói szolgáltatást gyermekek részére.

A pályázatban vállalt feladatok
- egy alkalommal szakmai konferencia szervezése,
- a projekt során külső szakértő közreműködésével konzultációk, tanácsadói szolgáltatások megszervezése,
- a tehetségsegítéshez kapcsolódó szakmai képzéseken való részvétel,
- térségi adatbázis létrehozása és fejlesztése,
- helyi támogatói fórumok kialakítása,
- Tehetségpontokkal való együttműködés,
- Tehetségpont kialakítása a Patakparti Óvodában
- Tehetségsegítő Tanács megalakítása,
- két alkalommal Tehetségnap szervezése.

Eredményesség
A pályázati támogatással a tehetséggondozó kezdeményezések egyre több emberi és anyagi erőforrást kaphatnak a tehetségpontokon megvalósuló tehetségsegítésre.
Összeállításra kerül a térségi adatbázis a szakemberek és segítők elérhetőségének biztosítására.
A pályázati támogatás lehetővé teszi a Négy Vándor Óvodában és tagintézményeiben a tehetség témakörben való továbbképzések által a tájékozottság, az elkötelezettség és a szakmaiság magasabb szintjének megvalósulását.
A pályázati projekt időtartama 16 hónap. Megvalósítása 2013 januárjában kezdődött és 2014 április végéig tart. A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást a pályázó Baracs Község Önkormányzatának valamint a Négy Vándor Óvoda saját honlapján kaphatnak.
A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

uszt2