Amiről a vasút-szakértők - Dunaújváros hátrányára – megfeledkeztek! PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Bár régi, de feltámasztott fejlesztési terv a „V0”. A fővárost elkerülő új vasútvonal. Javíthatja Dunaújváros esélyét a programba Dél-Dunántúlt bekapcsoló rétszilasi vonal. Ha nem feledkeznek meg róla!

A múlt század közepétől törekedtek Magyarország vezetői a kizárólagosan Budapest-központi vasúti kapcsolat oldására egy Budapestet elkerülő vasútvonal kialakításával. Ezért épült meg a Dunaföldvár Solt vasútvonal és épült vasúti vágány a dunaföldvári hídon. A tervezett folytatás, a Solt Fülöpszállás közötti kapcsolat kiépítése sohasem valósult meg. Így a Kecskemét – Solt – Dunaföldvár – Pusztaszabolcs haránt-irányú összeköttetés sohasem jött létre.(wikipedia*).
A múlt század hetvenes éveiben ismét előkerült egy Szolnok Székesfehérvár között megépítendő új vasútvonal ügye, ám az akkori tervekből sem lett semmi.
Napjainkban ismét mind intenzívebben érvelnek hozzáértők az úgynevezett „V0” vasútvonal kiépítésének szükségessége mellett.
Tanulmányok sora látott napvilágot és érhető el az interneten. A Google-n - a kereső szavaktól függően - ötven-száz, vagy annál is több tanulmány, a témát érintő vélekedés gyűjthető ki. Mind a V0 megépítésének szükségessége mellett érvel. Közülük számosan csak ismételgetik egymást. Mindegyik ismerteti, hogy a főváros és az egyetlen kétvágányú vasúti Duna-híd túlterhelt volta sürgeti új vasúti összeköttetés kiépítését, hiszen a Budapesten áthaladó tehervonatok négyötödének nincs dolga Pesten! Ezért fontos a Szolnok Székesfehérvár vasútvonal, de szükség lenne a Komárom Székesfehérvár Dunaújváros közötti jó vasúti kapcsolatra is. DE! Elgondolkodtató, hogy a magukat vasúthoz értőnek gondolók mértékadó tanulmányai is elfelejtenek foglalkozni a nagy tengelyterhelésű Dunaújváros Rétszilas vasútvonal szerepnövekedésével a „V0” vasútvonal kiépítésekor előlépő előnyével. Még az alapműnek tekinthető FŐMTERV tanulmány sem, valamint Demeter József MÁV tanulmánya sem! **
A Rétszilas Dunaújváros vasútvonal mit jelent a „V0” dunaújvárosi alternatívájában?
A V0 – ha megépül – nemcsak az Alföld (Záhony, Debrecen, Biharkeresztes, Békéscsaba) és Észak-Dunántúl között jelent új, meghatározó jelentőségű kapcsolatot, hanem ugyanezen alföldi térségek és Dél-Dunántúl irányába is! Azaz direkt útirányt Záhonytól, Szolnokról a Dél-Dunántúlra és azon túl Horvátország, Olaszország irányába is.
A Murakeresztúr, de inkább Gyékényes határátmenet a „V0” kiépítésekor (is) két vasúti fővonalon, a dél-balatoni vonalon, valamint a Dombovár Kaposvár Gyékényes fővonalon érhető el. Mindkét vonal egyvágányú, villamosított. De Székesfehérvárról a direkt irány Siófokon át vezet Gyékényesre. Ám a balatoni vonal nyáron személyvonatokkal túlterhelt, második vágány kiépítése ezen a vonalon szinte lehetetlen. A „V0” dunaújvárosi Dunán való átvezetésekor viszont direkt összeköttetést biztosíthat a mindmáig nem villamosított Dunaújváros Rétszilas vasútvonal felhasználásával Pécs, továbbá Kaposvár Gyékényes irányába. Mivel az említett vonalon kicsi a személyforgalom, gyorsan haladhatnak a tehervonatok. A rétszilasi vonal további előnye, hogy Dombóvár rendező pályaudvara is segítheti a kelet-nyugati szállításokat.
A dunaújvárosi dunai átvezetés mellett  „csak” az alábbi, a fellelt tanulmányokból kiolvasható érvek szólnak.
Dunaújvárosnál a vasműtől délre a tervezett közforgalmú kikötő melletti térség ipari övezet. Lakott terület nincs a közelben. Egy ilyen terület ideális a tervezett vasút kétirányú ”sarokforduló nélküli” továbbvezetésére részint a dunaújvárosi nagyállomás és Budapest irányába, valamint Mezőfalva Rétszilas Dombóvár irányába.
Más tanulmányok, például Kangyerka TDK dolgozata rávilágít arra, hogy az Ercsi Duna átvezetés a kavicsbánya tavak körzetében megsokszorozná az alépítményi költségeket. ***
Az adonyi átvezetés pedig az Alföldön értékes természetvédelmi területet vágna ketté. Az előbbiekkel szemben az M8 gyorsforgalmi út, mint vonalas infrastruktúra szinte kijelölik, hogy ugyanitt érdemes vezetni s Kecskeméttől (vagy Nagykőröstől) Dunaújvárosig vezető vasútvonalat is.
A dunai átvezetés Dunaújváros térségében sem egyszerű feladat. Dunavecsénél e vasutat átvezető folyosót kell találni a Pentele hídtól északra, attól minél messzebb! A Dunaújvárostól délre tervezett közforgalmú kikötőre tekintettel, a hajózás érdekeit (manőverezés) figyelembe véve a Pentele-híd pillérei közötti távolság közel 300 méter! Következésképp egy közeli vasúti híd pillérkiosztásának is hasonlónak kell lennie. Valószínűbb, hogy Dunavecse északi szélén lehet kijelölni azt a keskeny folyosót, amely a Dunán átvezetve a halna déli vége alá juttatja a „V0” nyomvonalát, illetve onnan továbbvezetve a vaspályát megteremthető a kapcsolat mind a pusztaszabolcsi, mind a rétszilasi vonalhoz. Nem lenne haszontalan ezt a vélelmezhetően ideális folyosót biztosítani, amíg sor kerülhet a kivitelezésre.!
A „HÍD” Egyesület évzáró, évindító közgyűlésén két előadás a „V0”-ról!
Az internetről összegyűjthető érvek és a Rétszilas Dunaújváros vasútvonal mindeddig tapasztalt mellőzése okán joggal lehetünk kíváncsiak a „HÍD” Egyesület május 29-i közgyűlésén (Dunaferr Klub Hotel 15.30) meghirdetett két szakmai előadására, nevezetesen Köller László (Közlekedési Koordinációs Központ): „A magyar vasúthálózat-fejlesztés aktuális kérdései, különös tekintettel a V0 vasútvonalra” című és Bíró Koppány Ajtony (Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége): „A V0 vasútvonal előkészítő anyagainak elkészítésére irányuló EU-s pályázat végrehajtásának állása” című előadásaira.
Képek jegyzéke, sorrendben: Nyitó kép: tehervonat a Dunaújváros Rétszilas vasútvonalon -- számításba vett nyomvonal-alternatívák -- a Budapestet elkerülő, "ráadásként" kialakítható Záhony Szolnok Dunaújváros Dombóvár Gyékényes vasúti tengely a „V0” plusz hozadéka lehet -- a Dunaújváros Rétszilas vasútvonal elhelyezkedése a meglevő vasúthálózatban -- zárókép: Vágányzár miatt gyorsvonat a Dunaújváros Rétszilas vasútvonalon tesz kerülőt.
Csongor György

A „HÍD” Egyesület tagja

* http://hu.wikipedia.org/wiki/Dunaf%C3%B6ldv%C3%A1r%E2%80%93Solt-vas%C3%BAtvonal (wikipédia)

** http://www.fomterv.hu/mmk/regi/hun/feladat_a_palyazat/kritikusinfrastruktura_teljes.pdf  (FÖMTERV)

**http://users.atw.hu/vkdm/pdf/V0.pdf  (Demeter József)
*** http://vit.bme.hu/tdk/2007/dolgozatok/kangyerka.pdf (Kangyerka) +

http://iho.hu/hir/terelt-vonatok-az-alvo-dunaujvarosretszilas-vonalon + http://www.youtube.com/watch?v=eX-N-U44RSs VIDEÓ! +
http://iho.hu/hir/vegso-helyreallitas-racalmason-120427