Újdonság Dunaújváros sajátos intézményéből PDF Nyomtatás E-mail

 

 

A 2011. évi tudomány napi előadássorozat plenáris ülésén Kistérségi Innovációs Díjat kapott az Egészségmegőrzési Központ. A díjat Kleinné Németh Judit vette át. A Kistérségi Innovációs Díj alapítása, a pályázatok elbírálása a „HÍD” Egyesület közreműködésének is köszönhető.

 

Az első szabadon választott önkormányzati testület, Dunaújváros Közgyűlése alapította meg Almási Zsolt polgármestersége idején sajátos önkormányzati intézményként az Egészségmegőrzési Központot. Később vitatták néhányan, hogy van-e létjogosultsága a nem szokványos önkormányzati intézménynek, hiszen más városokban nincs ilyen. Ám az idő bizonyított: jövőre ünnepeli huszadik születésnapját az egészségmegőrzési központ.

Kleinné Németh Judit intézményvezető-helyettes készséggel részletezi, hogy milyen – az életvezetés szempontjából meghatározó – információkat nyújt az ifjúságnak, a várandós, valamint a kisgyermekes édesanyáknak és mindenki másnak az Egészségmegőrzési Központ. Az intézmény tömör évenkénti beszámolója sok oldal terjedelmű.

Elsőként az innovációs díjat megalapozó pályázat lényegéről szólt Kleinné:

-- Egy TÁMOP-os pályázat kapcsán reflektorfénybe került a gyermekvédelem. Különféle szakemberekkel átbeszélve a témát az derült ki, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének a fogalma nem egyértelmű. Lévay Éva intézményvezetővel egyetemben arra gondoltunk, hogy egyértelműen tisztázni kellene a gyermekvédelemben használt fogalmakat, hogy ugyanazt értse rajta mindenki. Ezeket a kategóriákat egyúttal mintegy „lefordítjuk” mintegy hétköznapi használatra, hiszen az érintett gyerekek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlesztése a cél. Mindenki amilyen területen dolgozik, aszerint értelmezi az egyes fogalmakat. Egészen mást gondol, például testi-lelki veszélyeztetettségről hallva egy védőnő, egy gyermekvédelmi területen dolgozó szakember, illetőleg egy anyuka. Elkezdtük közelíteni egymáshoz a nézőpontokat, illetve beépítettük mindenkinek a szempontját. Nagyon jó „sorvezető” alakult ki így. Mindez két évet felölelő munka volt, amiben részt vettek a bölcsődék, a védőnők (ők belelátnak a család életébe is), az óvodai és az általános iskolai gyermekvédelmi felelősök. Csatlakoztak a munkához Útkeresés szakemberei, akik találkoznak a különböző családokkal, gyerekekkel, a veszélyeztetettség konkrét eseteivel. Vázolták a tapasztalataikat, mi működik, mi nem és miért, vagy mitől nem működik. Ez a két éves projekt azt jelentette, hogy egyrészt kidolgoztuk az anyagokat, utána elkezdtük kipróbálni.

Az óvodák, védőnők, iskolák megkapták ezt a „sorvezetőt”. Segítségével a konkrét esetekben konkrét és szakmailag megalapozott lépéseket tudnak tenni a szakemberek a rájuk bízott gyermekek érdekében. A jelzőrendszer tagjai jobban, hatékonyabban tudnak egymással kommunikálni.

Menet közben érdemi változást hozott ebben a munkában is az önkormányzatnak az a döntése, hogy szervezetileg hozzánk került a védőnői hálózat 2011. január 1-től. Az iskolai és a területi védőnők egyaránt. Így 27-tel gyarapodott a létszámunk, a védőnőkkel a munkakapcsolatunk szorosabb lett, sokoldalúbbá vált szakmai „rálátásunk” a fiatalok helyzetére, gondjaira. A védőnők egészségügyi és a mentálhigiénés szakemberek pszichológiai szemlélete kompletté teszi az ellátást.

Az elismerést visszaigazoló innovációs pályázat lényege: Dunaújváros illetékességi területén - a bölcsődei korosztályoktól az általános iskolát elhagyókig, minden intézményt bevonva – feltártuk a gyermekeket veszélyeztető tényezőket, az érintett szakemberek segítségével meghatároztuk azok konkrét tartalmát. Így létrejött egy egységes veszélyeztetettséget felmérő rendszer, amely mint jelzőrendszer, megadja az érzékelési küszöbszint standardját. Ez hazai viszonylatban egyedülálló módszer, mert egységes szemléletű jelzést adó és ha szükséges, beavatkozó gyermekvédelmi rendszer. Lehetővé teszi a veszélyeztetett gyermekek korai felfedezését, a szükséges lépések szakmai minimumszintjének biztosítását az intézmény típustól függetlenül. És érvényes a megelőző, a beavatkozó és az utógondozási szakaszban egyaránt.

Arra a kérdésre, hogy mit jelentett számukra az innovációs díj, így válaszolt Kleinné Németh Judit: Akik dolgoztak benne, mindazok örültek a külső, nyilvános elismerésnek. A saját véleményem: alapvetően én annak örülök, hogy ezt a munkát csinálhattam. Belülről jön számomra az elismerés. Nekem sikerélmény, hogy működik, hogy folytatódik ez a munka pályázattól, finanszírozástól függetlenül is. Persze jól esik a nyilvános elismerés is.

Cs. Gy.