II. Jegyzői fórum 2011. december PDF Nyomtatás E-mail

 

Jegyzői fórum 2011 decemberében

 

A „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület Önkormányzati Klubja immár másodízben szervezte meg – hagyományteremtő céllal – a kistérség jegyzőinek fórumát.

 

A találkozón dr. Jászka Ernő irodavezető köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Galambos Dénes, a Fejér megyei Kormányhivatal kabinetvezetője üdvözölte a fórum résztvevőit és megemlítette, hogy a „HÍD” Egyesület társelnökeként örömmel vesz részt a rendezvényen. A területi igazgatás átalakulását vázolva megemlítette, hogy a huszonegy éve elfogadott önkormányzati törvény helyébe új lép, amely jelentős változásokat fog hozni és amely hatékonyabbá teszi a közigazgatást. Jelentős változás lesz az, hogy járásokká szerveződnek a megyéken belüli területegységek. Az már tudható, hogy Fejérben kilenc járás lesz. Ezek egyike a Dunaújvárosi Járás, Dunaújváros székhelyjel. A megye kilenc járása nagyjából körvonalazódott ugyan, de még számos részletkérdés képlékeny. Ezért azt kérte a hallgatóságtól, hogy e témakörben ne nagyon kérdezzék, mert a törvény részletei még nem véglegesek.

A szakmai előadások közül elsőként Mórocza-Tavas Eszter régiós igazgató ismertette a Közép-Dunántúl Széchenyi programirodáinak újonnan kialakított rendszerét. Majd fél éves szünet előzött meg az újrakezdést. A megújult szervezetet ismertetve arra biztatott mindenkit, hogy ha kérdésük van, ha pályázni kívánnak valamely területen, bátran vegyék igénybe a hálózat irodáinak segítségét, hiszen ez feladatuk. Akár projektek elindításáról, akár a siker reményében pályázatok elkészítéséről legyen szó. Megjegyezte, hogy maga az új hálózat is uniós projekt. Programirodáiknak a regionális fejlesztési ügynökségekkel, iparkamarákkal, valamint az irányító hatóságokkal egyaránt rendszeres a kapcsolatuk.

A pályázati lehetőségek humán területi részét Pálinkás Anett, a Széchenyi Programiroda Fejér megyei Irodájának humán fejlesztési tanácsadója ismertette.

A várhatóan a jövő év első negyedévében megjelenő (kiírt) pályázatok egyike az Innovatív Iskolák Fejlesztése nevű. Pályázhatnak nonprofit szervezetek, közoktatási intézmények fenntartói önállóan, vagy konzorciumban.

Pedagógus továbbképzés című pályázat kiírásával is lehet számolni. Itt is nonprofit szervezetek, közoktatási intézmények fenntartói önállóan, vagy konzorciumban.

Egy további pályázat Közoktatási intézmények szerepbővítését, újszerű intézményi együttműködések kialakítását (tanulást segítő, támogató formák bevezetése) című. A pályázók köre itt a fentieken túl a kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, vagy fenntartóik lehetnek.

A Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése című pályázat kiírása 2012. I. félévében esedékes. Erre nonprofit szervezetek pályázhatnak.

2012. január 2. és március 14. között lehet benyújtani az „Építő közösségek” A közművelődési intézmények kreatív iparral kapcsolatos... pályázatának 3. ütemét.

Most decemberi megjelenésű az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázat. A pályázók köre: mikro- kis- és középvállalkozások; nonprofit és egyházi szervezetek, intézmények, szakmai szervezetek és konzorciumaik.

Az előadásban idézetteken túl megemlített az előadó már kiírt – nyitva levő – pályázati lehetőségeket civil szervezeteknek szolgáltatásfejlesztésre, iskolai tehetséggondozásra, az önkéntesség elterjesztésére, a munka és a család összehangolását segítő intézkedésekre, intézményi informatikai fejlesztésre. Ezekről és további, várhatóan megjelenő pályázatoktól is szívesen ad felvilágosítást az iroda, illetve az előadó a 06/20-376-8111 telefonszámon és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mil címen.

Dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna, a Fejér megyei Iroda turisztikai és városfejlesztési tanácsadója az ágazatához tartozó pályázati lehetőségeket ismertette. Közülük külön is említendő a Kistelepüléseken a településkép javítását szolgáló pályázat, amely 10 ezer főnél nem népesebb város, illetve 5 ezernél nagyobb lélekszámú nagyközség. Itt a határidő 2012. január 16.

Közismert pályázati lehetőség a belterületi utak építése, fejlesztése. A pályázat benyújtásának határideje 2012. január 30.

A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése címen kiírt pályázat benyújtási határideje 2012. március 29. Erre pályázhatnak önkormányzatok, önkormányzati társulások, központi költségvetési szervek és intézmények. Pályázni itt konzorciumi formában is lehet.

Térségünkben az érdekeltek bizonyára tudják, hogy kiírtak pályázatot omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítására. A benyújtási határidő e pályázatnál 2012. május 15.

A mikro- kis és középvállalkozások technológiafejlesztése című pályázatbenyújtásának határideje ez év december 31., míg a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi képzésének támogatására meghirdetett pályázat a keret kimerüléséig nyújtható be.

A helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukcióját segítő pályázat határideje (II. szakasz) 2012. január 16. A szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztését szolgáló pályázatot várhatóan 2012. január elején írják ki és májusig lehet benyújtani a pályázatot 2000-nél kisebb lélekszámú települések.

Ötezernél kisebb lélekszámú települések és nonprofit szervezetek 2012. február 12-ig pályázhatnak a Közép-Dunántúlon környezetfejlesztési akciók támogatására a fenntartható települések érdekében.

Dr. Pálmainé és irodájának elérhetőségei: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail, valamint 06/20-376-3307 telefon.

Végül Rohonczi Sándor, az M8-DUNAHID Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be a Nemzeti Együttműködés Térségi Programja Dunaújváros (NeTéPro), még nem végleges projektet.

Az előzményekről szólva az időben 2003-ig ment vissza. Akkor vált esedékessé a Dunaferr privatizációja. Az akkori kormány szorgalmazta olyan szerveződések létrehozását, amelyek lehetővé teszik a támogatásokat ide hozatalát. Ez lett az ACÉL-HÍD térségfejlesztési program amit a Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány (rövidítve DuTéFa) indított. Kiemelt programjai között szerepelt többek között infrastruktúra-fejlesztés, beruházási előkészítések (például. Hankook). Ez a program 7 évig tartott. Maga az elindító, úgy ítélte meg programzáráskor (2010), hogy sikeres és hasznos volt, hiszen a térségnek versenyelőnyt biztosított az ilyen összefogott és teljesített program.

A körülmények napjainkra megváltoztak, az új politika hangsúlyai máshol vannak. Ezért célszerű volt egy olyan programtervezetet előkészíteni, ami már illeszkedik a mostani elvárásokhoz. Ez a Nemzeti Együttműködés Térségi Programja, dunaújvárosi program, amelyet körülbelül egy éve a DuTéFa indított el.

Mottója: Egy közösség csak úgy épülhet újjá, úgy emelkedhet fel, ha érzékelik: benne a társadalommá szerveződés alapvető értelme és célja, az együttműködés.

Az együttműködésben világos keretekre van szükség. A lényeget kijelölte a miniszterelnöktől származó, mottóként megjelölt idézet. Ám az is tudható, hogy az ördög a részletekben van.

A legjobb gondolatok és törekvések, ha nem racionalizálhatók, nem láthatók át a működés nyelvére, akkor vágyak és álmok maradnak. Jók lehetnek térségünk adottságai egy kísérleti modellhez. A kistérség jegyzőinek, polgármestereinek találkozói építőkövek lehetnek ebben.

A „HÍD” Egyesület a konzultációkhoz tartozó társadalmasítási feladatokban vállalhat szerepet. Megvan hozzá a „technológiánk”. Szeretnénk fenntartani a Kistérségi Szinergia Közalapítvány támogatási rendszerét, amely látványos eredményeket hozott (rendezvénytámogatás, projekt előkészítés). A települések számára előnyükkel járhat, ha csatlakozik a programhoz. Mindannyiunknak haszon a Hankook, a Hamburger Hungária idejövetele. De sokkal nagyobb lehetőségek vannak a térségben.

A Nemzeti Együttműködés Térségi Programja Dunaújváros legfontosabb elemei a konzultációs fórumok, amelyek a Nemzeti Együttműködés programjának a fő tématerületeire irányulnak. Szervezni szándékozunk olyan fórumokat, amelyek szakmai előkészítő munkát végezhetnek stratégiai jelentőségű infrastruktúra-fejlesztések elvi megalapozásában. Ilyen lehet a V0 vasútvonal, a logisztikai központ, kikötő kérdésköre.

A V0 nagyon régi vasútfejlesztési terv. Szükséges ugyanis valahol Budapesttől délre egy új, nagy kapacitású vasúti kapcsolat, amely előtérbe került napjaink fejlesztési tervei között. A „HÍD” Egyesület „profiljába vág” az olyan értelmű lobbizás, hogy a tervezett vasút dunai átvezetése Dunaújváros térségében történhessen meg, erősítve városunk és térsége logisztikai centrum szerepkörét.

csgy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

Jöjjön egy jövőbe tekintő téma, projekt. 2003 táján, amikor előkészítésben volt a Dunaferr privatizációja, kormány hozott határozatot, hogy kell csinálni hogy a támogatásokat ide lehessen hozni. Ez volt az ACÉL-HÍD térségfejlesztési program amit a Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány indított. Ennek kiemelt programjai között volt infrastruktúra fejlesztés, beruházási előkészítések pl. Hankook idejöhetett. Ez a program tartott 7 évig. Maga az elindító, az Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány (rövidítve Dutéfa) úgy ítélte meg, hogy sikeres és lezárta 2010 végén. Hasznos és a térségnek versenyelőnyt biztosított hogy volt ilyen összefogott programja.

A körülmények változtak. Új politikai került előtérbe. Ennek a hangsúlyai máshol vannak és célszerű volt, hogy előkészítsünk egy olyan programtervezetet, ami már illeszkedik a mostani elvárásokhoz. Ez a Nemzeti Együttműködés Térségi Programja, dunaújvárosi program, amelyet körülbelül egy évvel ezelőtt, a Dutéfa indított el.

Sikerült miniszterelnök úrtól olyan idézetet találni, amely éppen idevág. Egy közösség csak úgy épülhet újjá, úgy emelkedhet fel, ha érzékelik: benne a társadalommá szerveződés alapvető értelme és célja, az együttműködés.

A gondolatok mind az idézett gondolatból

Az együttműködésben világos keretekre van szükség. A lényeg ki van jelölve, következnek a részletek. Tudható, az ördög a részletekben van.

A legjobb gondolatok és törekvések, ha nem racionalizálhatók, nem láthatók át a működés nyelvére, akkor vágyak és álmok maradnak.

Úgy gondoljuk, jók az adottságaink egy kísérleti modellhez. Volt egy korábbi, Úgx gondolom, nem általános, hogy találkoznak a kistérség polgármesterei. Jegyzők is találkoznak ilyen módon. Megvan a lehetősége együttműködő modellnek. Az Új Szécsényi Terv alapelvei alapján kistérségi konzultáción alapuló szervezés kellene, hogy folyjon. Közös teherviselés és közös kockázatvállalás.

A Nemzeti ………..amit útjára indított az alapítvány milyen célrendszer szerint

Igazából (alulról fölfelé) Legfelsőbb cél – gondoljuk - a helyi társadalom és gazdaság megújítása. Ennek érdekében célszerű, hogy a programtanács határozott, hogy nemcsak az új Száchenyi Tervben, hanem a Széll Kálmán tervben megfogalmazottakat is célszerű figyelembe venni. Fontos lenne, hogy olyan együttműködési rendszer alakuljon ki, ami hathat itt a térségben. Esetleg ha jól sikerül, lehetne elterjeszteni.

Kuratórium elnöke mindenkor a Dunaferr vezérigazgatója. Társelnök a polgármester. Ez a 15 évben mindig így volt és így van Testületben elvi döntés, hogy létre kell hozni az ACÉL-HÍD programot. Forrásokat rendezte Ez hozta létre a programtanácsot. Alakulófélben gazdasági és pü tanács, létezik . Konzultációk biztosítanák a szakmai terepet Tudományos tanácsot Munkaszervezet

Lényeges a programtanács összetétele. Akiknek van megfelelő súlya.

Örülünk, hogy Dorkota kormányhivatal elvállalta az elnöki tisztet, a társelnökit pedig Cserna Gábort polgármester úr. Nem az a feladatok nyilvánvalóan, hogy operatív feladatokat lássanak el, hanem hogy forrásszerző képességet hozzanak a rendszerbe. Térségfejlesztő munkában több évtizedes a kapcsolatunk, politikai szereposztástól függetlenül.

Tagok: Kistérségi innovációs tanács fontos, hogy a többséget, ellenzéket is képviselik személyek.

Innovációs tanács elnökének Rchnitzer tanár urat nyertük meg, aki már előző időszakokban is bábáskodott a HÍD egyesület felett. Tartott előadást ACÉL-HÍD program tudományos tanácsadója volt.

Sorolja ki mindenki

Legfontosabb elemei ennek a programnak a konzultációs fórumok, amelyek a Nemzeti Együttműködés programjának a fő tématerületeire irányulnak. Szervezni szándékozunk olyan fórumokat, amelyek szakmai előkészítő munkát végezhetnek stratégiai jelentőségű infrastruktúra-fejlesztések elvi megalapozásában. Ilyen lehet a V0 vasútvonal, a logisztikai központ, kikötő kérdésköre.

Ábra.

Ábrákat vetít. Indokolja, mely területek lehetnek Konzoltációk veketőinek kiket Ezt még BIZALMASAN

Lobbierő vekűl aki bír,

Egyeztetések elindultak.

HÍD Egyesület a konzultációkhoz tartozó társadalmasítási feladatokban vállalhat szerepet. Megvan hozzá a „technológiánk” Szeretnénk fenntartani a Kistérségi Szinergia Közalapítvány támogatási rendszerét, amely látványos eredményeket hozott. Rendezvénytámogatás. Projekt előkészítés.

Települések számára milyen előnyükkel járhat, ha csatlakozik a programhoz?

Ilyen haszna is volt a Hankook, Hamburger Hungária idejövetelének. Ezeknél sokkal nagyobb lehetőségek vannak a térségben.

Összehangolt támogató rendszer a települések fejlesztéseihez.

Akkor van esély nagyobb fejlesztésekre, ha a települések között megvan a kommunikáció és összehangolás van a tervek között. Ha van ilyen fórum, ennek megvan a technológiája. Megvan a módja, lehetősége.

Mindig találhatók közös nevezők

 

Különbség ingatlan-árakban. Ahol van fejlődés és ahol nincs

 

Eddigi történések A programtanács összeült. Elfogadta a munka- és költségtervét, szervezeti és működési szabályzatát, logót.

Köv.időszak feladatok.

 

V0-hoz visszatér. Előkészítés alatt van . ápr májusban Szfv Szolnok között, tervezés alatt áll. Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége a MÁV-val közösen nagyértékű uniós pályázatot nyert, ami arra szolgál, hogy a leendő korridornak, Tehát időben kell olyan nyomvonalat javasolni, amíg nem végérvényes az elképzelés Ebben szerepet kell vállalni, mert nem mindegy, hol vezet át a Dunán, a városunkban jelenlevő gazdasági potenciál tud-e profitálni a megnyíló lehetőségből. Folytattunk egyeztetéseket a MÁV szakértőivel. Nem rossz az esélyünk egy dunaújvárosi átvezetésre. Itt tartunk.