Újabb körforgalom a 6-os úton PDF Nyomtatás E-mail

Kétpólusú ipari park kialakítását tervezte Dunaújváros a kilencvenes évek derekán. A tervből valóság lett a város északkeleti részén, a felhagyott laktanya tőszomszédságában. A 6-os főút és a vasmű kerítése közötti, nehezen megközelíthető, száz hektárnál is nagyobb területet viszont mindmáig a mezőgazdaság hasznosítja, nem települtek oda ipari, kereskedelmi, szolgáltató, cégek, leginkább két ok miatt. Ezek: a nehéz megközelíthetőség és a közművek hiánya.

A déli ipari park ügye – remélhetően – kimozdul a holtpontról. A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében pályázatot hirdettek önkormányzati belterületi útfejlesztésekre 2009. augusztus 31.-i benyújtási határidővel. A pályázatban kilátásba helyezett támogatási összege maximálisan 400 millió forint lehet, amelyből maximálisan 1 kilométer hosszú feltáró út és csatlakozó csomópontjának kiépítése finanszírozható.

A meghirdetett pályázat kiváló alkalom lehet arra, hogy feltáró út épülhessen a 6-os út Baracsra vezető útelágazásának csomópontjától, amit körforgalommá építhetnének ki, a vasmű kokszolói kapujáig. Ez a tervezett út 1250 méter hosszú lenne, elhaladna a METAB telephely mellett és keresztezné a papírgyári iparvágányt.

Elkészült egy költségbecslés, amely szerint az egy kilométernyi feltáró út és a körforgalmú csomópont kiépítése 332 millió forintba kerülne. A költségek 70%-át fedezheti a pályázati támogatás. Az önrész 30%, további költség (teljesen az önkormányzat költségvetését terheli) a további 250 méteres útszakasz kiépítése, ami 32 millió forintot igényel és 50 millió forint szükséges telekalakítási kiadásokra, egyes földterületek megvásárlására és más járulékos költségekre.

Dunaújváros közgyűlése 2009. június 25.-i ülésén 20 igen szavazattal arról döntött, hogy megbízza az EN-INVEST Zrt.-t a létesítendő út telkének kialakításával, a szükséges tervek, valamint a pályázati anyag elkészítésével. A pályázati önrészre, a 250 méteres útrész kiépítésére és a járulékos költségekre 200 millió forintot biztosít Dunaújváros önkormányzata. Az EN-INVEST pedig garanciát vállalt arra, hogy öt éven belül visszanyeri az önkormányzat az így befektetett 200 millió forintot részben azzal, hogy a cég öt hektár területet ad át fejlesztési célra az önkormányzatnak. A 6-os útra kivezető új út révén felértékelődik és beruházások fogadására alkalmassá válik mintegy 100 hektár földterület, azon belül az ott levő önkormányzati tulajdonú területrész is. A feltárás nyomán megtelepedő cégek új munkahelyeket hozhatnak létre, tevékenységük révén adóbevételhez jut az önkormányzat és az új út csökkenti a Papírgyári út forgalmát.

A tervből akkor lehet valóság, ha elkészül a pályázat, elnyeri a megcélzott támogatást, majd a pénz testet ölt az 1250 méter hosszú, 7 méter koronaszélességű feltáró útban. Amelyhez a befektetők igényeihez és a rendezési terv előírásaihoz igazodó kisebb utak csatlakozhatnak és kiépülhetnek a különféle befektetői telephelyek. Benépesül Dunaújvárosban egy új (déli) ipari park a Pentele-híd nyugati hídfőjéhez viszonylag közel.