Magyar út: felújítva átvenné a város PDF Nyomtatás E-mail

Az állami tulajdonban levő közúthálózat része mindmáig a Magyar út külső (a Százlábú hídtól északra levő) szakasza, valamint a Szigeti út és a (vízi rendőrséghez is vezető) Rév út. Abból eredően, hogy a dunaújvárosi révátkelés a hozzá vezető úttal egyetemben hídpótló szerepet töltött be 2007. július 23.-ig. Akkortól ez a szerep okafogyottá vált, mert elkészült a Pentele híd.
Ám a megnevezett három út a hídavatás után is a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (az állami utak vagyonkezelő szervezete) tulajdonában maradt. Időközben a meglehetősen nagy teherforgalom miatt leromlott a (külső) Magyar út állapota, gyűrődések, nyomvályúk keletkeztek rajta. Amit mind többen kifogásoltak. Az utat ezért fel kellene újítania tulajdonosának.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felajánlotta, hogy térítésmentesen Dunaújváros önkormányzatának tulajdonába adja az említett három útszakaszt. Eme ajánlattal összefüggésben egyeztető tárgyalást tartott 2008-ban a közútkezelő a város önkormányzatával a leginkább érdekelt úthasználók (ISD Dunaferr Zrt., ISD Portolán Kft., Centropor Kft., Boortmart Kft.) bevonásával. Egyértelművé vált, hogy a nagy teherforgalom miatt szükséges 11,5 tonna tengelyterhelésnek (európai uniós szabvány) megfelelően felújítani a Magyar út külső szakaszát. Elkészült egy költségbecslés is, amely szerint az út megerősítésének és felújításának költsége - a 11,5 tonna tengelyterhelést figyelembe véve - mintegy 63 millió forint.

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda elkészítette a kérdéses útszakasz üzemeltetésének és fenntartásának költségbecslését, amely 960 ezer forint/év összeget eredményezett.

Dunaújváros közgyűlése azzal a feltétellel döntött a három útszakasz önkormányzati tulajdonba vétele mellett 2009. március 12.-én, hogy a közútkezelő megerősíti 11,5 tonna tengelyterhelésre a Magyar út külső szakaszát és felújítja mindhárom megnevezett útszakaszt, továbbá az utak átminősítésével járó költségeket is magára vállalja a közútkezelő szervezet. Ha a felsorolt feltételek teljesülnek, Dunaújváros az átvételt követően biztosítja a három útszakasz üzemeltetését a város többi útjához hasonlóan.

A közútkezelő szervezet április elejéig nem válaszolt a város közgyűlésének döntésére.

csgy