Szálló a laktanya helyén PDF Nyomtatás E-mail

Dunaújváros településszerkezetében jelentős, távlati hatással bíró döntések is születtek a közgyűlés 2009. február 12-én megkezdett, majd 19-én folytatott testületi ülésén.

Közülük talán a nagyobb horderejű, amelyet feltétlenül érdemes kiemelni: a budapesti székhelyű Boortmalt Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft. (a francia-svájci érdekeltségű, antwerpeni székhelyű Boortmalt csoport tagja) kérelmére hozott pozitív önkormányzati határozat. A kérelem a Szalki-sziget malátagyár környéki része rendezési tervének módosítására irányul.

A cég így indokolta kezdeményezését: "Három évvel ezelőtt a Boortmalt Kft. úgy határozott, hogy tevékenységét kiterjeszti Közép-Európában. Ennek a projektnek a keretében a Boortmalt megvásárolta a dunaújvárosi malátaüzemet, mivel ez az üzem logisztikai szempontból nagyon kedvező helyen és fontos árpatermelő terület közepén helyezkedik el. Jelenleg vizsgáljuk termelő berendezéseink bővítésének lehetőségeit annak érdekében, hogy technológiánkat tökéletesítsük, a környezetre gyakorolt hatást és az energiafelhasználást csökkentsük. Ennek a célnak az elérésére új szárító épület megépítését, a jelenlegi siló bővítését, kapcsolt elektromos- és hőerőmű építését, a szennyvízkezelés tökéletesítését, vasúti kocsik és uszályok ki- és berakodására alkalmas berendezések létesítését tervezzük. Ennek a nagy projektnek a hatása a foglalkoztatásra nem nagy, körülbelül négy új dolgozó felvételével számolunk. Mivel azonban a termelés megkétszereződik, nagy lehetőséget adunk a magyar mezőgazdaságnak kiváló minőségű árpa termelésére, és néhány nekünk dolgozó helyi vállalatnak."

A rendezési terv(ek) módosítása törvényben szabályozott, időigényes helyzetelemző és speciális tervezői munka, amely költségekkel is jár. A Szalki-sziget megjelölt része rendezési terve módosításának költségeit a Boortmalt cég magára vállalja. A módosításra azért van szüksége a cégnek, mert a jelenleg érvényes rendezési tervben meghatározottnál nagyobb mértékben és nagyobb átlagos magasságot elérve kívánja beépíteni az általa használt malátagyári területet.

A közgyűlés egyhangúlag támogatta a cég kérését és a rendezést tervmódosítás munkáinak megkezdését.

Dunaújváros közgyűlése - saját gazdasági rendelete előírásainak megfelelően - pályázatot hirdetett a volt szovjet laktanya bejáratától északra fekvő- egy korábbi vevő kérésére megosztott kettős telekre. A két telek együttes területe kevéssel több, mint hatezer négyzetméter. A kettős telek keleti felén áll a katonák által egykor használt, mielőbbi felújításra váró, jelenleg beázó, volt legénységi épület. A telekmegosztást kérő korábbi vevő időközben visszalépett.

Az új vevő jelentkezését fogadva hirdette meg pályázatát a két ingatlanra az önkormányzat közgyűlési felhatalmazással. Úgy hírlik, az új vevő felújítja és szállodává tervezi átalakítani a háromemeletes volt legénységi szálláshelyet, ha birtokba kerül. Ráadásul rendezni szándékozik a helyreállítandó épület környezetét is. Ha mindez teljesül, a Magyar út keleti oldala mellől csaknem teljesen eltűnnek az egykori laktanya lelakott épületei, mindjobban a város szerves részévé válik az évtizedeken át idegen katonák által birtokolt "laktanyai"városterület.

(csgy)
Kiegészítés
Új fejlemény:
A vevő ígérete lufinak bizonyult a szóban forgó két volt laktanyai ingatlan megvásárlására. Az önkormányzat által – a vevő kérésére a megegyezés szerinti áron – meghirdetett pályázatra (amelynek bontása a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság 2009. március 25.-i ülésén lett volna esedékes) egyetlen ajánlat sem érkezett.