A "HÍD" nevelte, a régió alkalmazza PDF Nyomtatás E-mail

A fél évtizede életre hívott HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület céljai között szerepel a város és a kisrégió fejlődésének segítése, hogy ezáltal is jobb életkörülményeket biztosíthasson lakosainak a térség. A fejlesztésekhez szükséges források növelésének egyik módja a sikeres pályázatok gyarapítása. Növeli a pályázatok befogadásának esélyét azok szakszerűsége, ha érvek, bizonyító erejű adatok arról győzik meg az elbírálókat, hogy a kért támogatás épp a pályázónál hasznosul előnyösen. A pályázat egyfajta legális verseny a fejlesztési forrásokért.

A meggyőző, bizonyító erejű adatok nem a “levegőből szállnak alá”, azokat módszeresen és szakszerűen kell(ene) gyűjteni, tárolni, értelmezni, elemezni, hogy amikor szükség van rájuk, (akár pályázatokhoz, akár befektetői tájékoztatás céljából, akár más okból) megfelelően csoportosítva rendelkezésre álljanak és az érvrendszer alátámasztó pillérei lehessenek. Ma a kistérségekre vonatkozó adatok vagy hiányoznak, vagy igen fáradságos munkával gyűjthetők össze. Felismerve a rendszerezett, naprakész információk fontosságát a HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület háttérszervezete, az "Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért" Alapítvány (DUTÉFA) megpályázta, majd elnyerte a megyei területfejlesztési tanács támogatását és kidolgoztatta egy kistérségi információs rendszer (KIR) megvalósíthatósági tanulmányát.

A megbízást elnyerő alkotó team a kistérség e munkába bevont polgármestereinek szempontjait, elvárásait, visszajelzéseit, valamint az EU követelményrendszerét egyaránt figyelembe vette a három fő részből (pályázattámogató rendszer - adatbank - kapcsolati rendszer) álló KIR elkészítésekor. A munkacsoport teljesen új, eddig sehol máshol nem létező szellemi terméket hozott létre.

A HÍD Egyesület és a DUTÉFA útjára bocsátotta “felnevelt gyermekét”, azaz továbbadta használatra a rendszer kidolgozásában részes Dunaújváros Nagyvenyim, Rácalmás önkormányzatainak, valamint a Dunamenti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Társulásának a KIR szoftvert, működési leírást és a három munkaállomást. A rendszergazda szerepet a Ferrinfo Rt. tölti be, amely vállalta a rendszer karbantartását, fejlesztését, elterjesztését.

Mielőtt a KIR már említett létrehozói, valamint az átvevő önkormányzatok aláírták a megállapodást az átadás-átvételről, szakmai fórumon ismertették e rendszer felépítésének részleteit. Elhangzott ennek keretében 2001. november 6-án, hogy a KIR működőképes, de az adatbázis feltöltése, a rendszer kiterjesztése még a jövő feladata. A terv az, hogy a Közép-Dunántúl mindhárom megyéjében legyen egy-egy minta kistérség, ahol adaptálják a rendszert. Mivel a munkában részt vett Veszprém megyéből a balatonalmádi, Komárom - Esztergom megyéből a kisbéri kistérség, várhatóan ők alkotják a dunaújvárosin kívül a minta-kistérségeket.

A Szekeres György alpolgármester által megnyitott szakmai fórumon előadást tartott Perlaki Miklós, a MeH Informatikai Kormánybiztosságának stratégiai főtanácsadója, aki többek között kiemelte az önkormányzatok informatikai fejlesztéseinek fontosságát és megemlítette, hogy sok önálló, szigetszerű fejlesztés történik, s még nincsenek kialakult standardok. Kuti Csaba, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke a számítástechnikát a kor eszközeként jellemezte és a kiváló eszközhasználat fontosságát emelte ki. Fertő László, a Fejér megyei közgyűlés elnöke az önkormányzati informatikai rendszer fejlesztésének fontosságáról, a szellemi tőke Fejér megyei gyarapításának prioritásáról igyekezett meggyőzni a jelenlevőket. Rohonczi Sándor, a Dunaferr Rt. területi koordinációs főmérnöke a kohászati nagyüzem térségfejlesztésben betöltött szerepét és annak érdekeltségi háttérviszonyait tárta a hallgatóság elé. Mészáros Virág és Kókai Lászlóné, az alkotó közösség tagjai vázolták a KIR létrehozásának, működésének főbb szempontjait, végül Székely Attila, a Ferrinfo Rt. ügyvezető igazgatója bemutatta az általa irányított szervezetet.

Csongor György 2001. november 6.